Školský klub

   

   ŠKD júl 2020

  Školský klub detí bude otvorený počas celého júla v čase od 8,00 do 15,30 hod. Deti prijímame do klubu do 8,30 hod. Poplatok je v zmysle schváleného VZN 8 € na mesiac. Na voľnočasové aktivity budeme vyberať 10 €  na týždeň (s  výnimkou 1. – 3. 7., tieto tri dni bude družina len na školskom dvore, prípadne v obci). Vychovávateľky vyberú  1. júla alikvotnú čiastku podľa toho, koľko týždňov bude dieťa v ŠKD. V prípade skrátenia pobytu bude zostatok za neodchodené týždne vrátený. Z týchto peňazí bude hradený nákup na opekanie, veci na tvorivé dielne a prípadné vstupné, či doprava. Deti bude možné vyzdvihnúť od 13,00 hod. Pri prvom nástupe dieťaťa do klubu je nutné písomne oznámiť vychovávateľke pravidelný odchod z klubu. V prípade zmeny je potrebné písomne o tejto skutočnosti informovať vychovávateľky najneskôr v daný deň. Na obed sa počas letných prázdnin dotácia nevzťahuje.

   

   

  Školský klub detí je otvorený počas dní školského vyučovania denne v čase od 11,00 hod. do 16,30 hod. Momentálne sú v prevádzke tri oddelenia pre deti prvého stupňa. Školský klub detí poskytuje nielen oddychovú časť, ale dbá na rozvoj tvorivosti, environmentálneho cítenia, spoločenského správania a prípravy na vyučovanie. V rámci priaznivého počasia dbáme na každodenný pobyt na čerstvom vzduchu.

   

  Eva Kopúňová – vychovávateľka

  Mgr. Katarína Švajdová – vychovávateľka

  Katarína Greschnerová – vychovávateľka

   

                                                                                                                                                Žiadosť o prijatie dieťaťa do školského klubu detí  

   
   
   
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.