Základná škola

   

   

  Základná škola disponuje v troch budovách kmeňovými učebňami, špeciálnymi učebňami, počítačovými učebňami, žiackou knižnicou, telocvičňou, jedálňou a rozľahlým športovým areálom.

   

  skola 11

   

   Dieťa ☺ škola  ☺ svet

       „ Byť vo svete, so svetom a ostať sebou.“

  Názov nášho vzdelávacieho programu je stanovený na princípe otvorenosti svetu, otvorenosti pre moderné trendy vo vzdelávaní, mimoškolským aktivitám detí, otvorenosti rodičom a spolupracujúcej odbornej i laickej verejnosti. 

  Cieľom našej školy je umožniť všetkým žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti potrebné nielen v škole, ale aj v ich živote. Dávame šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a mohol zažiť úspech.

  Žiakov vzdelávame nielen pre prítomnosť, ale hlavne pre ich budúcnosť. Vedieme ich k zodpovednosti za svoje správanie, konanie a aj vzdelávanie. Formujeme u nich tvorivý životný štýl, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme ich vyzbrojiť mravnými postojmi, ideálmi, hodnotovým systémom pre úspešný život.

  V spolupráci s rodičmi sa snažíme zo žiakov vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Motivujeme ich pri štúdiu, pri dosahovaní cieľov, pracujeme v atmosfére priateľstva, radosti, spolupatričnosti, dôvery a záujmu...

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #