Výchovný poradca

  "Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám."

  Kto: Ing. Magdalena Krasňanová
  Kde: kabinet VP na 2. poschodí v hlavnej budove
  Kedy: streda 13:30 - 15:00 žiaci, rodičia podľa dohovoru
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
                 Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel.: 032/6593411

  Dôležieé kontakty

  Linka detskej dôvery, linka, ktorá má uši pre všetky deti   0907 401 749    https://linkadeti.sk/domov

  • ak máš problémy v rodine, v škole, s rovesníkmi, s drogami
  • ak ti niekto spôsobuje bolesť, ak ti ubližuje slovami, ak ťa zastrašuje a týra
  • ak sa potrebuješ zdôveriť alebo porozprávať
  • ak máš starosti o kamaráta, ktorého niečo trápi a nevie, na koho sa obrátiť
   Sme tu pre teba každý pracovný deň od 8:00 do 20:00 hodiny

  Linka dôvery Nezábudka    0800 800 566    https://www.linkanezabudka.sk/    

  • Ocitli ste sa v psychicky náročnej životnej situácii Vy alebo niekto blízky?
  • Prežívate akútnu krízu a dlhodobý tlak sa pre Vás stáva psychicky neúnosný?
  • Trápia Vás depresívne nálady, úzkosť, myslíte na najhoršie?

        Náš tím profesionálov s dlhoročnou praxou je tu pre Vás 24 hodín denne. Vyhľadať pomoc nie je prejavom zlyhania a slabosti, naopak, je to prejavom sily človeka, postarať sa o seba či svojich blízkych.

   Linka detskej istoty     116111        http://www.ldi.sk/

  • Každé dieťa a mladý človek sa stretáva s problémami, ktoré nevie riešiť.
  • Niektoré deti a mladí ľudia majú rodičov a priateľov.
  • Niektoré nemajú nikoho.
  • Pomôžeme deťom a mladým ľuďom aby sa v núdzi mali na koho obrátiť.

       Telefón na Linke zvoní 24 hodín denne, 365 dní v roku. 

   

  1. Základné informácie

  Výchovný poradca (ďalej aj ako VP) poskytuje poradenský servis žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach:
  - rozvoja osobnosti žiaka,
  - riešenia problémov výchovy a vzdelávania,
  - týkajúcich sa voľby povolania,
  - metodicky usmerňuje konzultačnú činnosť triednych učiteľov,
  - hľadá možnosti štúdia na jednotlivých stredných školách (v ďalšom aj ako SŠ).

  VP umožňuje žiakom
  - stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ,
  - organizuje pre žiakov besedy k voľbe povolania,
  - zabezpečuje účasť na „Dňoch otvorených dverí“ na stredných školách.

  Ďalej výchovný poradca:
  - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno–patologických javov mládeže (užitočné informácie na www.prevenciasikanovania.sk),
  - úzko spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi školy,
  - spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, strednými školami, SVŠ v Liptovskom Mikuláši, pedagogicko – psychologickou poradňou, zákonnými zástupcami žiakov.

  2. Informácie k profesijnej orientácii

  Pre orientáciu žiaka (a jeho rodičov) môže byť užitočné navštíviť niektoré z nasledujúcich stránok:
  - Školské výpočtové stredisko v Lipt.Mikuláši
  - Informačný portál o stredných školách
  - Databáza stredných škôl
  - Sprievodca svetom povolaní v SR
  - Informačný systém typových pozícií
  - Katalóg pracovných pozícii
  - Projekt Infovek pri Ministerstve školstva
  - Centrum kariérneho poradenstva na TnUAD
  - Portál Vaša Európa - portál EU
  - Informácie o základných a stredných školách

  3. Stredné školy v Trenčíne a okolí

  Gymnáziá:
  Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
  Športové gymnázium Trenčín
  Gymnázium piaristické Trenčín
  Súkromné gymnázium Futurum Trenčín
  Gymnázium Dubnica nad Váhom
  Gymnázium M. R. Štefánika a bilingválne gymnázium Nové Mesto
  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

  Stredné odborné školy:
  Obchodná akadémia Trenčín
  Stredná umelecká škola Trenčín
  Stredná zdravotnícka škola Trenčín
  SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín
  Dopravná akadémia Trenčín
  SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Jilemnického ul.
  SOŠ Trenčín, pod Sokolicami
  SOŠ letecko – technická Trenčín
  Súkromná SOŠ Trenčín, Štefánikova ul.
  PaSA sv. Andreja-Svorada Trenčín
  Spojená škola sv. Bosca Nová Dubnica
  SPŠ Dubnica nad Váhom, ul. Obrancov mieru
  SOŠ Dubnica nad Váhom
  Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela Nemšová
  SOŠ Pruské
  SOŠ Lednické Rovne
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská cesta
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská ul.
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Jánošikova ul.
  SOŠ Stará Turá
  SOŠ záhradnícka Piešťany
  Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany

  4. Dokumenty

  Prihláška na SŠ
  Prihlášku vypĺňajú rodičia žiakov (zákonní zástupcovia) cez Edu Page. VP prihlášky kontroluje, či sú priložené požadované dokumenty a odosiela ich na SŠ. Vo vybraných odboroch prihlášku musí potvrdiť detský prípadne športový lekár.

  Porvrdenie o nastúpení na SŠ
  Zákonný zástupca žiaka je povinný daný dokument do stanoveného termínu odoslať na SŠ. Posiela sa až vtedy keď bolo doručené vyjadrenie o prijatí žiaka na štúdium na SŠ. Zákonný zástupca záväzne informuje SŠ, či jeho dieťa nastúpi alebo nenastúpi na štúdium (vzor dokumentu dostali zákonný zástupcovia na RZ). Tento dokument nahrádza tzv. „Zápisný lístok“ z predchádzajúcich rokov.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #