Výchovný poradca

  "Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere, ale vstúpiť do nich musíš Ty sám."

  Kto: Ing. Magdalena Krasňanová
  Kde: kabinet VP na 2. poschodí v hlavnej budove
  Kedy: streda 13:30 - 15:00 žiaci, rodičia podľa dohovoru
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  Tel.: 032/6593411

  1. Základné informácie

  Výchovný poradca (ďalej aj ako VP) poskytuje poradenský servis žiakom a ich zákonným zástupcom v otázkach:
  - rozvoja osobnosti žiaka,
  - riešenia problémov výchovy a vzdelávania,
  - týkajúcich sa voľby povolania,
  - metodicky usmerňuje konzultačnú činnosť triednych učiteľov,
  - hľadá možnosti štúdia na jednotlivých stredných školách (v ďalšom aj ako SŠ).

  VP umožňuje žiakom
  - stretnutia s náborovými pracovníkmi SŠ,
  - organizuje pre žiakov besedy k voľbe povolania,
  - zabezpečuje účasť na „Dňoch otvorených dverí“ na stredných školách.

  Ďalej výchovný poradca:
  - podieľa sa na realizácii prevencie sociálno–patologických javov mládeže (užitočné informácie na www.prevenciasikanovania.sk),
  - úzko spolupracuje s vedením školy, triednymi učiteľmi a pedagogickými pracovníkmi školy,
  - spolupracuje so školským špeciálnym pedagógom, strednými školami, SVŠ v Liptovskom Mikuláši, pedagogicko – psychologickou poradňou, zákonnými zástupcami žiakov.

  2. Informácie k profesijnej orientácii

  Pre orientáciu žiaka (a jeho rodičov) môže byť užitočné navštíviť niektoré z nasledujúcich stránok:
  - Školské výpočtové stredisko v Lipt.Mikuláši
  - Informačný portál o stredných školách
  - Databáza stredných škôl
  - Sprievodca svetom povolaní v SR
  - Informačný systém typových pozícií
  - Katalóg pracovných pozícii
  - Projekt Infovek pri Ministerstve školstva
  - Centrum kariérneho poradenstva na TnUAD
  - Portál Vaša Európa - portál EU
  - Informácie o základných a stredných školách

  3. Stredné školy v Trenčíne a okolí

  Gymnáziá:
  Gymnázium Ľudovíta Štúra Trenčín
  Športové gymnázium Trenčín
  Gymnázium piaristické Trenčín
  Súkromné gymnázium Futurum Trenčín
  Gymnázium Dubnica nad Váhom
  Gymnázium M. R. Štefánika a bilingválne gymnázium Nové Mesto
  Súkromné športové gymnázium Trenčianske Teplice

  Stredné odborné školy:
  Obchodná akadémia Trenčín
  Stredná umelecká škola Trenčín
  Stredná zdravotnícka škola Trenčín
  SOŠ stavebná E.Belluša Trenčín
  Dopravná akadémia Trenčín
  SOŠ obchodu a služieb Trenčín, Jilemnického ul.
  SOŠ Trenčín, pod Sokolicami
  SOŠ letecko – technická Trenčín
  Súkromná SOŠ Trenčín, Štefánikova ul.
  PaSA sv. Andreja-Svorada Trenčín
  Spojená škola sv. Bosca Nová Dubnica
  SPŠ Dubnica nad Váhom, ul. Obrancov mieru
  SOŠ Dubnica nad Váhom
  Spojená katolícka škola - SOŠ sv. Rafaela Nemšová
  SOŠ Pruské
  SOŠ Lednické Rovne
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Bzinská cesta
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Piešťanská ul.
  SOŠ Nové Mesto nad Váhom, Jánošikova ul.
  SOŠ Stará Turá
  SOŠ záhradnícka Piešťany
  Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany

  4. Dokumenty

  Prihláška na SŠ
  Prihlášku vypĺňa VP, kontroluje a potvrdzuje ju zákonný zástupca. Triedny učiteľ napíše hodnotenie žiakov. Detský lekár potvrdzuje prihlášku. Správnosť prihlášky potvrdzuje riaditeľ školy.

  Zápisný lístok
  Každý žiak obdrží na ZŠ jeden zápisný lístok. Ten si rodič osobne na riaditeľstve ZŠ vyzdvihne po prijatí jeho dieťaťa na SŠ. V prípade rozhodnutia o zmene školy zákonný zástupca musí žiaka odhlásiť zo SŠ, kde bol zapísaný, zoberie zápisný lístok a prenesie ho na zmenenú školu a žiaka zapíše nanovo.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.