Občianske združenie

  „ Pomôžme škole v Dolnej Súči “

  Primárnym cieľom tohto občianskeho združenia je pomáhať čo najširšou formou žiakom základnej školy v Dolnej Súči, ako aj základnej škole ako takej. Táto pomoc môže byť realizovaná finančnými prostriedkami (2% dane, dary, ...), ale aj organizovaním podujatí a aktivít slúžiacich k duševnému a telesnému rozvoju žiakov našej školy.

  Adresa: Dolná Súča 252
  Právna forma: občianske združenie
  IČO: 50613821
  Bankové spojenie: SK50 5600 0000 0073 2893 4001


  Výkonný výbor:

  RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD., predseda
  Gabriela Bahnová, ekonomické záležitosti
  Lucia Sabadková, člen výkonného výboru

  Revízor občianskeho združenia:

  Mgr. Lenka Vojtášová


  Dokumenty na stiahnutie:

  Stanovy občianskeho združenia (pdf)

  Prihláška do občianskeho združenia (doc)

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #