2% z  daní

   

  Vážení rodičia, priatelia školy,

  Okrem toho, že môžete aj Vy pomôcť škole,

  za každé prinesené vyhlásenie o poukázaní 2 % dane občianskemu združeniu Pomôžme škole v Dolnej Súči žiak získa jeden zlosovateľný žreb. V posledný deň vyučovania bude vyžrebovaný jeden žreb, ktorého majiteľ získa hodnotnú cenu. Ďalej bude rovnako odmenený žiak, ktorý prinesie najviac vyhlásení o poukázaní 2 % dane nášmu občianskemu združeniu, ako aj žiak, prostredníctvom ktorého občianske združenie získalo najviac finančných prostriedkov. Každý kto prinesie vyhlásenie o poukázaní 2 % dane občianskemu združeniu Pomôžme škole v Dolnej Súči si určí, ktorému žiakovi pripadne žreb. Žiak môže získať najviac jednu cenu. Agendu má na starosti pani Mária Pokorná, ktorá zároveň zabezpečuje distribúciu žrebov.

   

  Postup poukázania (doc)

  Potrebné tlačivá (pdf)

   


  Postup krokov na poukázanie 2 % dane  pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami :

  1. vyplňte si daňové priznanie na základe Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch § 39 ods. 5 zákona, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ,
  2. vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby,
  3. ak máte potvrdenie, že ste dobrovoľnícky odpracovali (kdekoľvek) aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3%,
  4. v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť :

  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

  Obchodné meno alebo názov:                 Pomôžme škole v Dolnej Súči

  Sídlo:                                                             Dolná Súča 252

  Právna forma:                                             Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 50613821

  1. riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

   
  Postup krokov na poukázanie 2 %  daňovníkom, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ :

  1. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane,
  2. z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, 
  3. vypočítanú sumu vpíšte do tlačiva Vyhlásenia,
  4. na tomto tlačive sú údaje o prijímateľovi už predvyplnené,
  5. obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne odovzdajte na ZŠ R. Hečku, ktorá zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #