Organizácia školského roka 2023/2024

   

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2023. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2023 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2024 (streda).

  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2024 (štvrtok) a končí sa 28. júna 2024 (piatok).

  3. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2024) sa uskutoční 20. marca 2024  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín sa uskutoční 4. apríla 2024 (štvrtok). Informácie o testovaní T9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2023/2024


  Jesenné prázdniny
  - 30. október - 31. október 2023

  Vianočné prázdniny
  - 23. december 2023 - 7. január 2024

  Jarné prázdniny
  - 19. február - 23. február 2024 

  Veľkonočné prázdniny
  - 28. marec - 2. apríl 2024

  Letné prázdniny
  - 1. júl - 1. september 2024

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #