Organizácia školského roka 2020/2021

   

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2020. Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2021 (piatok).

  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 2. februára 2021 (utorok) a končí sa 30. júna 2021 (streda).

  3. Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2021 alebo T5-2021) sa uskutoční 19. mája 2021 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5/roky/2020-2021.

  4. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (Testovanie 9-2021 alebo T9-2021) sa uskutoční 24. marca  2021  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín Testovania 9-2021 sa uskutoční 14. a 15. apríla 2021 (streda, štvrtok). Tematické okruhy a špecifikáciu testov NÚCEM zverejní v septembri 2020. Všetky informácie budú dostupné na  https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9/roky/2020-2021


  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2020/2021


  Jesenné prázdniny
  - 29. október 2020 - 30. október 2020

  Vianočné prázdniny
  - 23. december 2020 - 7. január 2021

  Polročné prázdniny
  - 1. február 2021

  Jarné prázdniny
  - 15. február – 19. február 2021

  Veľkonočné prázdniny
  - 1. apríl - 6. apríl 2021

  Letné prázdniny
  - 1. júl - 31. august 2021

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.