Organizácia školského roka 2022/2023

   

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2022. Školské vyučovanie sa začína 5. septembra 2022 (pondelok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2023 (utorok).

  2. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2023 (streda) a končí sa 30. júna 2023 (piatok).

  3. Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (T5-2023) sa uskutoční 17. mája 2023 (streda) na všetkých základných školách SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o testovaní T5 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5.

  4. Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ (T9-2023) sa uskutoční 22. marca 2023  (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia všetci žiaci 9. ročníka ZŠ vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacím potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Náhradný termín sa uskutoční 4. apríla 2023 (streda). Informácie o testovaní T9 sú zverejňované na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2022/2023


  Jesenné prázdniny
  - 28. október - 31. október 2022

  Vianočné prázdniny
  - 23. december 2022 - 7. január 2023

  Jarné prázdniny
  - 27. február - 3. marec 2023 

  Veľkonočné prázdniny
  - 6. apríl - 11. apríl 2023

  Letné prázdniny
  - 1. júl - 31. august 2023

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #