Zápis žiakov   

  Pre prihlásenie žiaka do 2. až 9. ročníka základnej školy kliknite SEM. Písomnú žiadosť podpísanú obidvoma rodičmi je nutné doručiť do školy poštou alebo osobne (nájdete ju v časti "Pre rodičov na stiahnutie").  Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023


  Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (link TU) zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2022/2023 prebehne elektronicky v termíne od 1. 4. 2022 do 30. 4. 2022. 

  Pred odoslaním formulára / prihlášky na primárne vzdelávane si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

  Pre prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky kliknite SEM. Prihlášku vypĺňajte až od 1. 4. 2022, musí na nej byť aprílový dátum.

  POZOR: Údaje do prihlášky vpisujte presne podľa rodného listu dieťaťa, občianskych preukazov zákonných zástupcov s uvedením presného trvalého pobytu. Je nutné dodržať diakritiku! Pokiaľ máte trvalé bydlisko v Dolnej Súči, nevypisujete ulicu, len obec a súpisné číslo!!!

  V prípade, že sú zákonnými zástupcami obaja rodičia (to platí aj v prípade rozvedených rodičov, pokiaľ súd neurčil inak), je potrebné do prihlášky uviesť oboch. V prípade, že do prihlášky uvediete len jedného zákonného zástupcu, je nutné túto skutočnosť zdôvodniť v poznámke. Škola bude požadovať v zmysle platnej legislatívy dodatočné vysvetlenie tejto skutočnosti.

   V škole prebehne overenie údajov z elektronickej prihlášky 4. a 5. mája od 14,00 do 16,00 hod. vo vestibule základnej školy. K overeniu bude treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa (budúceho prváka),
  • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podpísanú obidvoma rodičmi (podpis oboch rodičov sa nevyžaduje len v ojedinelých prípadoch popísaných v usmernení ministerstva školstva TU, v tom prípade sa vyžaduje písomné vyhlásenie - Príloha č. 2 z usmernenia),
  • písomné vyhlásenie o podpisovaní a doručovaní všetkých písomností jednému zákonnému zástupcovi,
  • vyplnený dotazník k zápisu,
  • tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke nižšie.

  Všeobecné informácie k zápisu

  • Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dosiahne do 1. septembra aktuálneho roku šesť rokov, pokiaľ rodič nepožiada o predĺženie predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
  • Rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek, ale len jednu základnú školu (v zmysle zákona ide o školu v obvode, v ktorom má trvalý pobyt).

  Tlačivá k zápisu

  Školské potreby pre prváka

  • klasické papuče s pogumovanou podrážkou alebo pevné sandále - podpísané,
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecúšku (tepláky, tričko, trigovica, ponožky, cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou),
  • pracovné zošity zabezpečí škola, rodič ich uhradí pri nástupe dieťaťa do školy,
  • prehľadný peračník,
  • obaly a dosky na zošity,
  • pero (napr. Tornado), ceruzka č. 1 (1ks) a č. 2 (5ks),
  • guma, strúhadlo na ceruzky, pravítko,
  • výtvarné pomôcky v krabici alebo kufríku: výkres A4 – 20ks, A3 – 5ks, farebné papiere, náčrtník, štetce – 2ks plochých štetcov (č.8 a 12), okrúhly štetec (č.8 alebo 10), vodové a temperové farby, pastelky, voskovky, tyčinkové lepidlo, plastelína, nožnice s okrúhlou špičkou, stará košeľa alebo tričko, príp. zásterka, igelitový obrus, nádobka na vodu, handrička na štetce,
  • zošity: č.510 – 1 ks, č.512 – 5 ks, č.513 – 5 ks, č.420 – 1 ks, č.624 – 1 ks.,
  • sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si môžete doplniť podľa vlastnej potreby.
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #