Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022


  Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (link TU) zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2021/2022 prebehne elektronicky v termíne od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021. 

  Pred odoslaním formulára / prihlášky na primárne vzdelávane si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

  Pre prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky kliknite SEM. Aplikácia bude spustená 1. 4. 2021.

  POZOR: Údaje do prihlášky vpisujte presne podľa rodného listu dieťaťa, občianskych preukazov zákonných zástupcov s uvedením presného trvalého pobytu. Je nutné dodržať diakritiku! Pokiaľ máte trvalé bydlisko v Dolnej Súči, nevypisujete ulicu, len obec a súpisné číslo!!!

  V prípade, že sú zákonnými zástupcami obaja rodičia (to platí aj v prípade rozvedených rodičov, pokiaľ súd neurčil inak), je potrebné do prihlášky uviesť oboch. V prípade, že do prihlášky uvediete len jedného zákonného zástupcu, zdôvodnite túto skutočnosť v poznámke. Škola bude požadovať v zmysle platnej legislatívy dodatočné vysvetlenie tejto skutočnosti.

   V škole prebehne overenie údajov z elektronickej prihlášky v termíne, ktorý Vám individuálne určí škola. K overeniu bude treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa (budúceho prváka) + kópiu,
  • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky podpísanú obidvoma rodičmi,
  • vyplnený dotazník k zápisu,
  • tlačivá sú k dispozícii na stiahnutie na tejto stránke nižšie.

  Všeobecné informácie k zápisu

  • Zapísané musí byť každé dieťa, ktoré dosiahne do 1. septembra aktuálneho roku šesť rokov, pokiaľ rodič nepožiada o predĺženie predprimárneho vzdelávania v materskej škole.
  • Rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek, ale len jednu základnú školu (v zmysle zákona ide o školu v obvode, v ktorom má trvalý pobyt).

  Tlačivá k zápisu

  Školské potreby pre prváka

  • klasické papuče s pogumovanou podrážkou alebo pevné sandále - podpísané,
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecúšku (tepláky, tričko, trigovica, ponožky, cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou),
  • pracovné zošity zabezpečí škola, rodič ich uhradí pri nástupe dieťaťa do školy,
  • prehľadný peračník,
  • obaly a dosky na zošity,
  • pero (napr. Tornado), ceruzka č. 1 (1ks) a č. 2 (5ks),
  • guma, strúhadlo na ceruzky, pravítko,
  • výtvarné pomôcky v krabici alebo kufríku: výkres A4 – 20ks, A3 – 5ks, farebné papiere, náčrtník, štetce – 2ks plochých štetcov (č.8 a 12), okrúhly štetec (č.8 alebo 10), vodové a temperové farby, pastelky, voskovky, tyčinkové lepidlo, plastelína, nožnice s okrúhlou špičkou, stará košeľa alebo tričko, príp. zásterka, igelitový obrus, nádobka na vodu, handrička na štetce,
  • zošity: č.510 – 1 ks, č.512 – 5 ks, č.513 – 5 ks, č.420 – 1 ks, č.624 – 1 ks.,
  • sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si môžete doplniť podľa vlastnej potreby.
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.