Zápis žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021

    


  ELEKTRONICKÝ ZÁPIS ŽIAKOV

  Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zo dňa 26. 3. 2020 bude zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 prebiehať elektronicky v termíne od 15. 4. 2020 do 30. 4. 2020, a dieťa sa zápisu osobne nezúčastní. 

  Pred odoslaním formulára / prihlášky na primárne vzdelávane si, prosím, pozorne prečítajte informovanie dotknutej osoby v zmysle čl. 13 Nariadenia GDPR, ktoré je Vám plne k dispozícii na webovom sídle www.osobnyudaj.sk/informovanie. Odoslaním formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili so všetkými informáciami, najmä s právami dotknutej osoby podľa čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR.

  Pre prihlásenie dieťaťa na plnenie povinnej školskej docháczky kliknite SEM.

  POZOR: Aby sa dal formulár odoslať, je potrebné vyplniť údaje dieťaťa a aspoň jedného zákonného zástupcu. V prípade, že sú zákonnými zástupcami obaja rodičia (to platí aj v prípade rozvedených rodičov, pokiaľ súd neurčil inak), je potrebné do prihlášky uviesť oboch. V prípade, že do prihlášky uvediete len jedného zákonného zástupcu a nezdôvodníte túto skutočnosť v poznámke, škola bude požadovať v zmysle platnej legislatívy dodatočné vysvetlenie tejto skutočnosti.

   

   Pôvodné informácie

  Zápis sa uskutoční dňa 8. apríla 2020 (streda) v čase od 12.30 hod. do 17.00 hod.triedach na prízemí hlavnej budovy základnej školy.

  Na zápis treba priniesť:

  • občiansky preukaz zákonného zástupcu,
  • rodný list dieťaťa (budúceho prváka) + kópiu,
  • vyplnenú žiadosť o prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky (prípadne žiadosť o odklad povinnej školskej dochádzky), podpísanú obidvoma rodičmi,
  • vyplnený dotazník k zápisu,
  • objednávku školských potrieb (len v prípade záujmu).
  • Tlačivá potrebné k zápisu vyplňte presne podľa rodného listu dieťaťa a občianskych preukazov zákonných zástupcov.
  • Tlačivá sú k dispozícii v papierovej podobe v Materskej škole pri ZŠ s MŠ Dolná Súča, na stiahnutie na stránke školy.

  Všeobecné informácie k zápisu

  • Zápisu sa musí zúčastniť každé dieťa, ktoré dosiahne do 1. septembra aktuálneho roku šesť rokov (aj v prípade, ak rodič bude žiadať o odklad školskej dochádzky).
  • Rodič môže pre svoje dieťa vybrať ktorúkoľvek, ale len jednu základnú školu (v zmysle zákona ide o školu v obvode, v ktorom má trvalý pobyt).
  • Ak nie je možné z vážnych dôvodov zabezpečiť podpis jedného z rodičov na žiadosti, zapisujúci rodič doloží k žiadosti o prijatie/odklad čestné vyhlásenie o súhlase druhého rodiča s výberom školy.

  Tlačivá k zápisu

  Školské potreby pre prváka

  • klasické papuče s pogumovanou podrážkou alebo pevné sandále - podpísané,
  • úbor na telesnú výchovu v plátennom vrecúšku (tepláky, tričko, trigovica, ponožky, cvičky alebo tenisky s bielou podrážkou),
  • pracovné zošity zabezpečí škola, rodič ich uhradí pri nástupe dieťaťa do školy,
  • prehľadný peračník,
  • obaly a dosky na zošity,
  • pero (napr. Tornado), ceruzka č. 1 (1ks) a č. 2 (5ks),
  • guma, strúhadlo na ceruzky, pravítko,
  • výtvarné pomôcky v krabici alebo kufríku: výkres A4 – 20ks, A3 – 5ks, farebné papiere, náčrtník, štetce – 2ks plochých štetcov (č.8 a 12), okrúhly štetec (č.8 alebo 10), vodové a temperové farby, pastelky, voskovky, tyčinkové lepidlo, plastelína, nožnice s okrúhlou špičkou, stará košeľa alebo tričko, príp. zásterka, igelitový obrus, nádobka na vodu, handrička na štetce,
  • zošity: č.510 – 1 ks, č.512 – 5 ks, č.513 – 5 ks, č.420 – 1 ks, č.624 – 1 ks.
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.