Od začiatku...
  Staré záznamy hovoria o škole už v roku 1728. Za ten čas sa v Dolnej Súči vystriedalo množstvo učiteľov. Spomeňme aspoň niektorých: Jozef Matulay, ktorý prišiel do Súče v roku 1851 a je zakladateľom slávnej súčanskej dychovky, Rudolf Hečko s manželkou Máriou, ktorí povzniesli obec po kultúrnej i duchovnej stránke. Pokračovali v tradícii dychovej hudby, založili detskú dychovú hudbu, viedli spevokoly a zviditeľňovali Dolnú Súču nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Obec počas ďalších rokov musela školu znovu postaviť, pristavať nové objekty, či prestavať staré. Žiakov však neustále pribúdalo, a tak sa škola len pred niekoľkými desiatkami rokov nachádzala roztrúsená po dedine v štyroch budovách. Bolo to veľmi ťažké obdobie, a tak všetci s radosťou privítali školský rok 1967/1968, kedy sa 1. septembra po prvýkrát otvorili brány novej školy. Vtedajším riaditeľom bol pán Jozef Hurbánek a jeho zástupcom pán Rudolf Hečko. Do novej školy nastúpilo 556 žiakov. Čakalo na nich 14 tried, školská družina, školská jedáleň a telocvičňa.

  1. apríla 2008 sa základná škola zlúčila s materskou školou a od tohto dátumu je nositeľkou čestného názvu Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku.

  Riaditelia školy:

  • 1967 – 1970: Jozef Hurbánek
  • 1970 – 1991: Mgr. Ivan Stano
  • 1991 – 1998: Mgr. Božena Šoltýsová
  • 1998 – 2013: Mgr. Janka Hinková
  • 2013 – ....: RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #