index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

  Nástup žiakov/detí do škôl po Vianočných prázdninách - ZMENA

  Od 11. 1. 2021 do  22. 1. 2021  
  Vyučovanie bude prebiehať dištančnou formou pre všetkých žiakov ZŠ (I. aj II. stupeň). Prevádzka MŠ je prerušená do piatku 22. 1. 2021.  Rovnako  do 22. 1. 2021 nevarí školská jedáleň a nebeží ani školský klub.

  Predpoklad od 25. 1. 2021 

  - po ukončení lockdownu od 25. januára bude MŠ a I. stupeň ZŠ otvorený v štandardnom režime. 
  - II. stupeň základnej školy by mal prejsť na prezenčnú formu vzdelávania, v závislosti na výsledkoch pretestovanie žiakov II. stupňa základnej školy a zákonných zástupcov.

  Termín, forma a miesto testovania bude upresnsné.

  Zdôrazňujeme, že tieto podmienky sú predbežné a budú závisieť od vývoja situácie. Lokálne podmienky navyše môže zmeniť alebo upraviť RÚVZ.

   

   

  Vyhlásenie o bezinfekčnosti cez Školu na webe

  Vážení rodičia, v Škole na webe je pridaná možnosť povoliť podanie vyhlásenia o bezinfekčnosti.

   

  Zmena termínu KOMPARO

  Komparo pre 9. ročník je odložené na neurčito (najneskôr do dvoch týždňov od otvorenia škôl). V prípade neuskutočnenia testovania, poplatok bude žiakom vrátený.

   

  Aktuálne vyhlásenia o bezinfekčnosti nájdete v linku TU.

   

  Zmena prevádzky školy v súvislosti s pandemickou situáciou - 1. stupeň

  Od utorka 27.10. 2020 žiaci prvého stupňa prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  4A o 7,40 hod., 4B o 7,45 hod., 1A o 7,50 hod., 1B o 7,55 hod., - do hlavnej budovy
  2A o 7,40 hod., 2B o 7,45 hod., 3A o 7,50 hod.,  3B o 7,55 hod., - do vedľajšej budovy

   

  Zmena prevádzky školy v súvislosti s pandemickou situáciou - 2. stupeň

  Od pondelka 26. októbra 2020 prechádzame tak ako všetky základné školy na druhom stupni na dištančné vzdelávanie. Základnou komunikačnou platformou medzi učiteľom a žiakom bude Škola na webe.  V prípade potreby občasného použitia inej platformy informáciu o tom dostanete tiež prostredníctvom školy na webe.

   

  UPOZORNENIE

  Vážení rodičia, prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole alebo v škôlke.  V prípade, že dieťa v škole nie je, nemá nárok na dotáciu a obed si platíte v plnej výške!

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:

  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.

  - Celú informáciu o organizácií školy počas šk. roka 2020/2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou nájdete TU.

   

  Elektronické odhlasovanie (prihlasovanie) obedov
  Od 8. 1. 2020 je na našej škole spustené online odhlasovanie (prihlasovanie) obedov. Každý stravník má na stránke www.strava.cz vytvorené konto, pomocou ktorého si bude môcť spravovať svoje obedy. Obedy bude možné spravovať v rozmedzí jedného mesiaca, pričom jedálny lístok bude zverejňovaný s týždennou frekvenciou. Pri prihlásení do aplikácie je potrebné zadať číslo jedálne: 90034, používateľa v tvare: priezvisko.meno a heslo pre prvotný vstup. Toto heslo je nutné pri prvom prihlásení zmeniť v časti Nastavenie účtu. Pre správu aplikácie v mobilnom telefóne so systémon android je potrebné cez ObchodPlay stiahnuť aplikáciu Strava.cz. Apple má samozrejme svoj ekvivalent. Informáciu o prihlasovaní dostanú žiaci v škole aj individuálne. Evidencia odobratých obedov žiakov základnej školy prebieha elektronicky pomocou čipov. Manuál na prihlasovanie a odhlasovanie obedov nájdete TU.

  Odhlasovanie obedov je možné deň vopred do 10.00 hod.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.