index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

   

  Nástup žiakov/detí do škôl po jarných prázdninách 22. 2. 2021

  Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou pre žiakov I. stupňa vo všetkých ročníkoch (II. stupeň pokračuje stále dištančnou formou). Pre prihlásených žiakov bude v prevádzke školský klub v štandartnom režime. Materská škola pokračuje v prevádzke. 

  Žiaci I. stupňa prichádzajú do školy stále podľa platného časového harmonogramu, ktorý nájdete na stránke nižšie.

  Všetci na stravu prihlásení žiaci I. stupňa budú na pondelok prihlásení na obed. Do pondelka do 8,00 je možné obed odhlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálne. Najneskôr v pondelok ja teda nutné pre svoje deti prostredníctvom aplikácie strava.cz nahlásiť obedy na ďalšie dni. 

  Nástup žiaka (dieťaťa) do školy (škôlky) je striktne podmienený podpísaním čestného vyhlásenia zákonného zástupcu - Príloha č. 11a (link TU) o bezinfekčnosti a predložením (k nahliadnutiu) dokladu o negatívnom teste na COVID 19 oboch zákonných zástupcov, prípadne dokladom o prekonaní COVID 19 rovnako oboch zákonných zástupcov. Ďalej je nevyhnutné pri nástupe žiaka do školy (dieťaťa do materskej školy) predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa. Tlačivo pre žiakov základnej školy nájdete ako Prílohu č. 4 (TU). Tlačivo pre deti v MŠ nájdete na stránke MŠ. Bez týchto náležitostí nie je možný nástup do školy, či školského zariadenia. Spomínané doklady nebudeme archivovať, preto nepotrebujete ich kópie. Stačí, keď prinesiete originál k nahliadnutiu, prípadne pošlete po žiakovi.

  Podčiarknutá zmena je podmienená stálou nepriaznivou pandemickou situáciou a odporúčaním RÚVZ Trenčín o neotváraní škôl a školských zariadení v Trenčianskom kraji. 

  Prosíme rodičov o toleranciu k ostatným. Nedávajte deti do školy či skôlky, ak majú hoci aj minimálne príznaky nejakého ochorenia.

   

  Prevádzka školy v súvislosti s pandemickou situáciou - 1. stupeň

  Od pondelka 8.2. 2021 žiaci prvého stupňa prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  4A o 7,40 hod., 4B o 7,45 hod., 1A o 7,50 hod., 1B o 7,55 hod., - do hlavnej budovy
  2A o 7,40 hod., 2B o 7,45 hod., 3A o 7,50 hod.,  3B o 7,55 hod., - do vedľajšej budovy

   

  UPOZORNENIE

  Vážení rodičia, prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole alebo v škôlke.  V prípade, že dieťa v škole nie je, nemá nárok na dotáciu a obed si platíte v plnej výške!

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:

  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.

  - Celú informáciu o organizácií školy počas šk. roka 2020/2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou nájdete TU.

   

  Elektronické odhlasovanie (prihlasovanie) obedov
  Od 8. 1. 2020 je na našej škole spustené online odhlasovanie (prihlasovanie) obedov. Každý stravník má na stránke www.strava.cz vytvorené konto, pomocou ktorého si bude môcť spravovať svoje obedy. Obedy bude možné spravovať v rozmedzí jedného mesiaca, pričom jedálny lístok bude zverejňovaný s týždennou frekvenciou. Pri prihlásení do aplikácie je potrebné zadať číslo jedálne: 90034, používateľa v tvare: priezvisko.meno a heslo pre prvotný vstup. Toto heslo je nutné pri prvom prihlásení zmeniť v časti Nastavenie účtu. Pre správu aplikácie v mobilnom telefóne so systémon android je potrebné cez ObchodPlay stiahnuť aplikáciu Strava.cz. Apple má samozrejme svoj ekvivalent. Informáciu o prihlasovaní dostanú žiaci v škole aj individuálne. Evidencia odobratých obedov žiakov základnej školy prebieha elektronicky pomocou čipov. Manuál na prihlasovanie a odhlasovanie obedov nájdete TU.

  Odhlasovanie obedov je možné deň vopred do 10.00 hod.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.