index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

   

  Sme zapojení do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov III" ako aj  do národného projektu "Pomocný vychovávateľ v MŠ" -  financované z Plánu obnovy a odolnosti SR.

  logo plan obnovy

   logo eu

   

   

  Prechod školy na EduPage

  Vážení rodičia, od tohto školského roku škola prechádza na nový informačný systém – aSc agenda. Z toho dôvodu už nebude podporovaná Škola na webe, ale EduPage stránka školy. Prístup je ako pôvodne cez tlačidlo na stránke základnej školy. Žiacke prístupy rozdajú triedne učiteľky žiakom a rodičovské prístupy vytvoria triedne učiteľky na základe poskytnutých mailových adries. Edupage si samozrejme viete stiahnuť aj do mobilu.

  Základné informácie o používaní EduPage nájdete na

   https://help.edupage.org/text.php?id=3086&lang=sk

   

  Eshop na oblečenie s logom školy

  Naša škola má vlastnú voľnočasovú kolekciu oblečenia, o podobe ktorej rozhodli sami žiaci. Tento školský rok prichádza obohatená o nové produkty, nové farby a eko oblečenie. Všetky informácie i možnosti zľavy pri nákupe sa dozviete na webe e-shopu: https://www.kraloveskoly.cz/zsdolnasuca/ 

   

  Začiatok vyučovania  v šk. roku 2023/2024

  MATERSKÁ ŠKOLA

  Prevádzka materskej školy začína 4. 9. 2023. Bližšie informácie najbližšom čase nájdete v časti MATERSKÁ ŠKOLA.

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA

  Základná škola začína školské vyučovanie dňa 4. 9. 2023. Žiaci prvého ročníka prídu spolu s rodičmi do obradnej siene obecného úradu (hlavným vchodom) o 8,30 hod. a po uivítaní starostom obce do žiackeho stavu sa presunú aj s rodičmi do základnej školy. Žiaci vyšších ročníkov prídu do školy na 9,00 hod.

  V tento deň ŠKD nebude a školská jedáleň pre žiakov nevarí. ŠKD a ŠJ bude pre žiakov fungovať od utorka 5. 9. 2023.

  Nezabudnúť prezúvky už v prvý deň!!!

   

  Chcete získať počítač a ste cieľovou skupinou projektu?

  Navštívte stránku www.digitalnyziak.sk a v prípade, že spadáte do jednej z kategórií - môžete sa zaregistrovať. 

   

  Grantový program pre športovcov

  Na nasledujúcom linku  https://www.olympic.sk/clanok/ukaz-sa-2023-start nájdete zaujímavé informácie.

   

  Zmeny v dotácií na stravu

  Vážení rodičia detí v predprimárnom vzdelávaní a žiakov ZŠ.

  Od mája 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia detí, ktorí požiadajú o dotáciu na stravovanie.

  Pre účely vyplácania dotácie na stravu je potrebné vyplniť návratku, ktorú deti dostali od triednych učiteľov a túto im následne odovzdať do 5.4.2023. Ak sa Vaše dieťa doteraz nestravovalo a od 1.5.2023 máte záujem o stravovanie v školskej jedálni je potrebné do uvedeného termínu odovzdať aj zápisný lístok stravníka ŠJ

  V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácia vyplácaná až od nasledujúceho mesiaca po podaní dokumentov do školskej jedálne. Následne je potrebné každú zmenu oznámiť vedúcej školskej jedálne na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. a na obecný úrad na email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Tlačivá na vyplnenie (Žiadosť o dotáciu - pre všetkých žiakov školy a Zápisný lístok - pre tých, čo sa nestravijú v školskej jdálni) dostanú žiaci v škole. Vypísané tlačivá prosíme vrátiť triednym učiteľkám aj v prípade, že o dotáciu nemáte záujem - treba to na tlačivá uviesť. Na stránke školskej jedálne je možné v prípade potrey nájsť zápisné lístky na obedy.

   

  Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2023/2024

  Zápis žiakov sa uskutoční 12. 4. 2023. Informácie k zápisu nájdete na stránke Základnej školy v časti Zápis žiakov.

   

  Zmena v podmienkach poskytovania dotácie na školské stravovanie

  Vážení rodičia detí v predprimárnom vzdelávaní a žiakov ZŠ.

  Od januára 2023 sa menia podmienky poskytovania dotácie na stravu.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia detí, ktorí nepoberajú daňový bonus.
  Pre účely vyplácania dotácie na stravu. Pošlite prosím mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V maily uveďte, do ktorej kategórie spadáte, meno a priezvisko žiaka/dieťaťa a jeho rodné číslo.
  Čo sa týka detí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (ide o deti vo veku  5 - 18 rokov, príp. mladšie ak sú zaradené na predprimárne vzdelávanie) je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie (na stiahnutie TU). Čestné vyhlásenie prosím odovzdať na podateľňu obecného úradu, prípadne poslať scan podpísaného vyhlásenia na uvedený mail.
  Termín na poskytnutie informácií o nároku na dotáciu na stravovanie je do 30. 12. 2022. V takom prípade budete poberať dotáciu od januára 2023. V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácia vyplácaná až od nasledujúceho mesiaca po podaní dokumentov na obecný úrad.
  Následne je potrebné každú zmenu oznámiť na uvedený mail.

   

   Zmena ceny obedov

  Od januára 2023 sa zvyšuje cena stravného nasledovne:

  MŠ :    2,10 € ( desiata 0,50€, obed 1,20 €, olovrant 0,40 € )st. : 1,70 €st. : 1,90 €
  I. st. :  1,70 €
  II. st. : 1,90 €
  Cudzí stravníci  : 4,30 €

  Šeky k platbe stravného na mesiac január a február sa budú posielať v januári.

  V prípade, že sa Vaše dieťa nebude od januára stravovať prosím informáciu podať do 19.12.2022 na adresu   Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..

     

   Dotácia na stravu pre školský rok 2022/2023

  Táto informácia sa týka rodičov žiakov (detí), ktoré sa v budúcom školskom roku budú stravovať v školskej jedálni a nastupujú predprimárne vzdelávanie v MŠ, idú do prvého ročníka ZŠ a navštevujú ZŠ.
  Nárok na dotáciu majú rodičia detí v hmotnej núdzi. Ďalej rodičia, kde príjem domácnosti je najviac vo výške životného minima a rodičia deti, ktorí nepoberajú daňový bonus.
  Pre účely vyplácania dotácie na stravu. Pošlite prosím mail na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. V maily uveďte do ktorej kategórie spadáte, meno a priezvisko žiaka/dieťaťa a jeho rodné číslo.
  Čo sa týka detí, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus (ide o deti vo veku  5 - 15 rokov, príp. mladšie ak sú zaradené na predprimárne vzdelávanie) je potrebné predložiť vyplnené čestné vyhlásenie link TU. Čestné vyhlásenie stačí dať do poštovej schránky obecného úradu.
  Pri deťoch po dovŕšení 15 rokov veku je automaticky nárok aj na dotáciu aj na daňový bonus a nie je potrebné predkladať čestné vyhlásenie.
  Termín na poskytnutie informácií o nároku na dotáciu na stravovanie je 31. 7. 2022. V takom prípade budete poberať dotáciu od septembra 2022. V prípade, že to nestihnete a potrebné informácie poskytnete neskôr, bude vám dotácie vyplácaná až od októbra, prípadne ešte neskôr.
  Následne je potrebné každú zmenu oznámiť na uvedený mail.

   

   Prihlásenie na obedy na školský rok 2022/2023

  Všetkých žiakov, vrátane budúcich prvákov, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni, je nutné pre budúci školský rok prihlásiť na obedy. Vyplnený Zápisný lístok odovzdajte vedúcej školskej jedálne do 20. júna 2022. Zápisný lístok nájdete v sekcií Školská jedáleň.

  Dôrazne Vás žiadame o dodržiavanie splatnosti za stravu. Stravné na nasledujúci mesiac je potrebné uhradiť vždy mesiac vopred do 20. dňa v mesiaci.  V prípade nedodržania termínu splatnosti nebudú stravníkom vydané obedy. 

  Všetky informície ohľadom stravovania nájdete v sekcií Školská jedáleň.

   

    Pomôcky na budúci školský rok

  Sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si vyberáte podľa ročníka a môžete doplniť podľa vlastnej potreby.

   

   


   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #