index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

   

  Kombinované vyučovanie 8A

  Od utorka 21. 1. 2021 sa trieda 8A učí kombinovane. Do školy prídu:

  Žiaci s negatívnym PCR testom. Pokiaľ máte potvrdenie o negatívnom teste v papierovej podobe treba jeho kópiu priniesť do školy. Ak Vám potvrdenie prišlo na mail, žiak prinesie vytlačený mail do školy. Ako posledná možnosť: ak máte len potvrdzujúcu SMS prepošlite túto na školský mobil 0911 208 906.

  Žiaci s výnimkou z karantény. Len dvaja zákonní zástupcovia priložili k vyhláseniu aj sken potvrdenia o zaočkovaní. Teda poprosíme ostatných, aby oznámenie o výnimke z karantény poslali ešte raz aj so skenom potvrdenia alebo ofotené potvrdenie priniesli do školy.

  Bohužiaľ ani v jednom z prípadov bez potvrdzujúceho dokumentu nemôžeme žiaka do školy vpustiť. V prípade, že sú ďalší žiaci v jednej z týchto dvoch kategórií a nevieme o tom, sú samozrejme v škole tiež vítaní.

  Žiak, ktorý nebol v kontakte s pozitívne testovanou osobou do školy nastupuje bez potvrdení.

  Antigénový test karanténu neukončuje a napriek negatívnemu AG testu žiak zostáva v karanténe do štvrtka, kedy karanténa končí v zmysle nariadenia. V piatok nastupuje do školy celá 8A bez obmedzenia, pokiaľ sa u niekoho neprejavia príznaky infekcie.

  Všetci nastupujúci prinesú alebo cez IŽK podajú vyhlásenie o bezpríznakovosti.

  Vyššie menovaní žiaci, korí chodia na obedy sú znova prihlásení. Ak chcete urobiť ešte nejakú zmenu, prípadne dohlásiť niekoho a obedy kontaktujte telefonicky vedúcu školskej jedálne.

   

  Karanténa 8.A

  Na základe rozhodnutia RÚVZ zostáva celá 8.A do odvolania v karanténe. Celú informáciu pre zákonných zástupcov žiakov 8. A triedy, ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou, nájdete TU.

  Povinnosť karantény sa nevzťahuje na osoby, ktoré v uplynulých 180 dňoch prekonali ochorenie Covid – 19 alebo plne zaočkovaných žiakov alebo žiakov zaočkovaných 1. dávkou do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  Osobám plne zaočkovaným odporúčame absolvovať PCR test najskôr na 5. deň od kontaktu s pozitívne testovanou osobou.

  Registrovať žiakov na PCR test musia rodičia. Registrovať sa možno ihneď, test bude najskôr na 5. deň od posledného kontaktu.  Pri zadávaní kontaktu s pozitívnou osobou nie je potrebné uviesť meno, ale treba do príslušnej kolónky napísať napr. „meno“, „priezvisko“ alebo „spolužiak“ ..... Bližšie popísať v poznámke. Dôležité je správne zadať dátum posledného kontaktu.

  Dnes 16. 9.  môžete žiakom vyzdvihnúť obedy v jednorázových obaloch zo zadnej strany kuchyne od 13,00 do 13,30. Na ďalšie dni budú žiaci z obedov odhlásení. Po ukončení karantény je potrebné žiakov na obedy prihlásiť individuálne.

   

  Voľby do Rady školy za rodičov ZŠ

  Vážení rodičia, pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie, ktoré sa bude konať dňa 16. 9. 2021 (štvrtok) o 16.00 hod. na školskom dvore (v prípade nepriaznivého počasia v telocvični). Na plenárnom združení prebehne aj voľba troch členov do Rady školy z radov zákonných zástupcov žiakov ZŠ.

  Kandidáti do Rady školy sú: Mgr. Andrea Šagátová, Mgr. Dana Kováčová, Mgr. Ján Voloch, Ing. Miroslava Vasková.

   

  Samotestovanie žiakov - distribúcia testov rodičom  

  Testy na samotestovanie máme už na škole. Na žiaka sme dostali 5 kusov testov (znížené z pôvodných 25 pre nedostatok a veľký záujem). Testy si zákonní zástupcovia môžu vyzdvihnúť v chodbe hlavného vchodu v piatok 10. 9. 2021 a nasledujúci pondelok vždy od 12. 30 do 16.00 hod. Návod na použitie nájdete TU

   

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA - harmonogram príchodu

  Od 3. 9. 2021 žiaci prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  Hlavná budova: 1AB  - 7,30, 3B – 7,40, 4AB – 7,45, 5AB – 7,50, 6AB – 7,55, 7AB – 8,00, 8A – 8,05, 9AB – 8,10
  Vedľajšia budova: 2AB – 7,40, 3A – 7,50.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

   

  Samotesty pre žiakov školy

  Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní, a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  V prípade záujmu o samotesty napíšte v priebehu 24. 8. 2021 a 25. 8. 2021 email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete svoje meno a priezvisko, ako aj meno a priezvisko žiaka, pre ktorého samotesty žiadate.

  Od 26. 8. 2021 už testy nebude možné objednať.

  Informácie k samotestovaniu žiakov nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ v časti Súbory na stiahnutie, Samotestovanie.

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia a v prípade, že sa rodičia nachádzajú v niektorej kategórii, nahlásia túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom je dotácia na stravu premietnutá.
  K nárokovaniu si dotácie v rámci poslednej kategórie je treba podpísané vyhlásenie (link TU)

   

  Pomôcky na budúci školský rok

  Sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si vyberáte podľa ročníka a môžete doplniť podľa vlastnej potreby.

   

  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie v ŠJ
  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie nájdete na stránke školskej jedálne.

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:

  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa.

   

  Microsoft 365 
  Škola získala možnosť bezplatne poskytovať pre svojich žiakov prístup do Microsoft 365. Triedni učitelia v priebehu týždňa pre svoje triedy poskytnú žiakom osobné prístupové kódy platné počas školskej dochádzky. Microsoft 365 poskytuje všetkým užívateľom legálny prístup k programom balíka známeho ako Microsoft office. 365 je online platforma, kde môžete vytvárať bežné dokumenty (Word, Excel, Power point, či používať Teams...) a zároveň máte k dispozícii cloudové úložisko na ich ukladanie. K súborom sa žiaci dostanú kdekoľvek za podmienky prístupu na internet (do značnej miery sa tým odbúrava nutnosť prenosového média ako napr. USB kľúč...).  Súbor si však môžete stiahnuť aj do počítača, či na prenosné médium. Pokiaľ máte prístup na internet môžete svoje konto a dokumenty v ňom spravovať online kdekoľvek. Offline práca so súbormi na stolovom PC vyžaduje nainštalovaný balík Microsoft office. Mobilné zariadenia dávajú viac možností pre prácu offline. Bližšie informácie nájdete na stránkach Windows. Návod na prvé prihlásenie nájdete TU. Poprosíme vás o aktiváciu školského konta pre žiakov a inštaláciu aplikácie Teams do vášho PC.

   

  Zmena telefónnych čísel materskej školy a školskej jedálne
  V materskej škole a školskej jedálni boli zrušené pevné telefónne linky. Namiesto nich boli zriadené mobilné čísla (Telekom), ktoré nájdete v časti Kontakt

   


   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.