index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

  Záujmové krúžky sa od pondelka 29. 11. 2021 do odvolania nekonajú.

   

  Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní

  Naša škola sa zúčastnila projektu  “Krok za krokom v finančnom vzdelávaní“. Cieľom projektu je rozvíjať schopnosť žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, prijímať finančné rozhodnutia a  vedieť hospodáriť s peniazmi v každodenných životných situáciách. Tento finančno-vzdelávací projekt je realizovaný za pomoci európskych štrukturálnych a investičných fondov.

  Na seminároch sa zúčastnili  žiaci 9. ročníka. Tí mali možnosť precvičiť nielen znalosti v základných pojmoch bankovníctva a poisťovníctva, ale i  rozšíriť vedomosti o základné ekonomické pojmy, vyriešiť príklad zostavenia  rodinného rozpočtu a pochopiť  základné princípy investovania. Žiaci ocenili hravú formu výučby – nielen prednášanie, ale i rôzne súťaže, skupinovú prácu, prezentácie svojich názorov i diskusiu na aktuálne ekonomické témy.

   

  Karanténa 7A

  Vážení rodičia, trieda je momentálne v karanténe. V prípade, že má Vaše dieťa výnimku z karantény, zostáva tiež doma vzhľadom na sprísnené pravidlá. Pokiaľ výnimku nemá, je potrebné najskôr na piaty deň od posledného kontaktu (utorok 23. 11. 2021) absolvovať PCR test a na ôsmy deň je možné s negatívnym PCR testom prísť do školy. Inak dodržuje predpísanú karanténu celú a do školy príde až na 11 - ty deň od posledného kontaktu. Triedu  otvoríme pre kombinované vyučovanie až v prípade dvojtretinovej prezenčnej účasti žiakov. Preto Vás prosíme neodkladne triednej učiteľke nahlásiť výsledok testu vašich detí, aby sme mohli čo najskôr obnoviť prezenčné vyučovanie. Dovtedy sa bude celá trieda vyučovať online podľa rozvrhu. Obedy si rodičia nahlasujú sami podľa platných pravidiel.

   

  Vážení rodičia

  Vzhľadom k pretrvávajúcej nepriaznivej pandemickej situácii a dosť hrozivej prognózy Vás prosíme o sprostredkovanie informácie triednym učiteľom o prekonaní ochorenia Covid 19 preposlaním SMS o pozitívnom PCR teste Vášho dieťaťa. Vzhľadom na prekonanie ochorenia majú žiaci podľa aktuálnych pravidiel výnimku z karantény na 180 dní. Lekárov v súčasnosti neviaže nijaký predpis potvrdenia o prekonaní Covidu vydávať. Keďže to niektorí nechcú robiť, je Vaša súčinnosť so školou veľmi potrebná, aby sme v prípade ďalších karanténnych opatrení vedeli operatívne nastaviť formu vyučovania a zároveň v prípade kontroly mali podklad, na základe ktorého sú žiaci aj v prípade karantény triedy v škole. Vzhľadom na 180 dňovú lehotu sú potrebné informácie  z druhej polovice mája a neskôr. V prípade, že uvedenú SMS už nemáte, poprosím o napísanie správy z rodičovského konta pre triedneho učiteľa s textom: Čestne prehlasujem, že môj syn (dcéra) bol(a) pozitívne PCR testovaný(á) dňa ..................... Ak máte potvrdenie od lekára o prekonaní Covid 19, stačí ho ako prílohu zaslať do IŽK.

  Výnimku z karantény majú i žiaci očkovaní, preto Vás žiadame túto informáciu poskytnúť prostredníctvom IŽK (do prílohy je potrebné zaslať potvrdenie o očkovaní).

                                                                                                                                          Ďakujeme

   

  Lyžiarsky kurz 

  Vážení rodičia žiakov siedmeho a ôsmeho ročníka. V prípade, že to pandemická situácia dovolí, naša škola bude organizovať LVVK pre žiakov spomínaných ročníkov. Kurz bude v termíne 14. 2. - 18. 2. 2022 v penzióne Severka - Oravská Lesná. Bohužiaľ ceny skoro všetkého stúpli, a to sa týka aj tohto pobytu. Odhadovaná cena je 220€ na žiaka. Každý žiak spomínaných ročníkov má nárok na 150€ príspevok z kapitoly ministerstva a na vás ako zákonných zástupcov by zostal doplatok 70€, čo na 5 dňovú lyžovačku v Orava snow a 4-krát plná penzia s ubytovaním nie je až také zlé. Problémom môže byť stornopoplatok, ktorý v prípade individuálneho neabsolvovania lyžiarskeho nie je možné hradiť z ministerských peňazí a znášali by ste ho vy. V prípade nemožnosti organizovania kurzu z dôvodu centrálneho zákazu zo strany ministerstva (napr. zlá Covid situácia), by storno samozrejme nebolo. Z penziónu na nás tlačia, lebo sa im rozbehol dopyt po ubytovaní.  Poprosím Vás preto o urýchlenú reakciu prostredníctvom triednych, či máte záväzný záujem o LVVK.

   

  ZÁKLADNÁ ŠKOLA - harmonogram príchodu

  Od 3. 9. 2021 žiaci prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  Hlavná budova: 1AB  - 7,30, 3B – 7,40, 4AB – 7,45, 5AB – 7,50, 6AB – 7,55, 7AB – 8,00, 8A – 8,05, 9AB – 8,10
  Vedľajšia budova: 2AB – 7,40, 3A – 7,50.

  Vyhlásenie o bezpríznakovosti TU

   

  Samotesty pre žiakov školy

  Ministerstvo školstva na začiatku školského roka 2021/2022 poskytne antigénové samotesty na domáce použitie tým žiakom základných škôl, ktorých rodičia prejavia záujem o takýto druh samotestov, za účelom udržania bezpečného prostredia v školách. Takúto možnosť majú aj tí žiaci, ktorí sú zaočkovaní, a aj tí žiaci, ktorí prekonali ochorenie COVID-19. Vo všetkých prípadoch je testovanie domácimi antigénovými samotestami dobrovoľné a bezplatné.

  V prípade záujmu o samotesty napíšte v priebehu 24. 8. 2021 a 25. 8. 2021 email na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., kde uvediete svoje meno a priezvisko, ako aj meno a priezvisko žiaka, pre ktorého samotesty žiadate.

  Od 26. 8. 2021 už testy nebude možné objednať.

  Informácie k samotestovaniu žiakov nájdete na https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/ v časti Súbory na stiahnutie, Samotestovanie.

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus. Rodičov budú kontaktovať triedni učitelia a v prípade, že sa rodičia nachádzajú v niektorej kategórii, nahlásia túto skutočnosť triednemu učiteľovi. Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom je dotácia na stravu premietnutá.
  K nárokovaniu si dotácie v rámci poslednej kategórie je treba podpísané vyhlásenie (link TU)

   

  Pomôcky na budúci školský rok

  Sadu pomôcok si môžete objednať napríklad TU. Sady si vyberáte podľa ročníka a môžete doplniť podľa vlastnej potreby.

   

  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie v ŠJ
  Aktuálne zápisné lístky na stravovanie nájdete na stránke školskej jedálne.

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:

  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto skutočnosti informuje triedneho učiteľa.

   

  Microsoft 365 
  Škola získala možnosť bezplatne poskytovať pre svojich žiakov prístup do Microsoft 365. Triedni učitelia v priebehu týždňa pre svoje triedy poskytnú žiakom osobné prístupové kódy platné počas školskej dochádzky. Microsoft 365 poskytuje všetkým užívateľom legálny prístup k programom balíka známeho ako Microsoft office. 365 je online platforma, kde môžete vytvárať bežné dokumenty (Word, Excel, Power point, či používať Teams...) a zároveň máte k dispozícii cloudové úložisko na ich ukladanie. K súborom sa žiaci dostanú kdekoľvek za podmienky prístupu na internet (do značnej miery sa tým odbúrava nutnosť prenosového média ako napr. USB kľúč...).  Súbor si však môžete stiahnuť aj do počítača, či na prenosné médium. Pokiaľ máte prístup na internet môžete svoje konto a dokumenty v ňom spravovať online kdekoľvek. Offline práca so súbormi na stolovom PC vyžaduje nainštalovaný balík Microsoft office. Mobilné zariadenia dávajú viac možností pre prácu offline. Bližšie informácie nájdete na stránkach Windows. Návod na prvé prihlásenie nájdete TU. Poprosíme vás o aktiváciu školského konta pre žiakov a inštaláciu aplikácie Teams do vášho PC.

   

  Zmena telefónnych čísel materskej školy a školskej jedálne
  V materskej škole a školskej jedálni boli zrušené pevné telefónne linky. Namiesto nich boli zriadené mobilné čísla (Telekom), ktoré nájdete v časti Kontakt

   


   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.