index materska skola
index zakladna skola
index skolsky klub
index skolska jedalen

  Sme zapojení prostrednictvom MPC do národného projektu "Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II."

  mpc logo logo pop2
   

  Milí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

  vítame Vás na stránke základnej školy. Tešíme sa, že Vás môžeme aj takouto formou pravidelne informovať o každodennom živote, ale aj o novinkách v našej škole. Veríme, že tu nájdete potrebné informácie a ak Vám bude niečo na týchto stránkach chýbať, napíšte nám a my sa posnažíme byť ešte lepšími. 

    

    

  Aktuality

   

  Pokračovanie vyučovania 12. 4. 2021

  Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou v nezmenenej podobe pre žiakov I. stupňa vo všetkých ročníkoch (II. stupeň pokračuje stále dištančnou formou). Materská škola a školský klub pokračuje v prevádzke. 

  Nástup žiaka (dieťaťa) do školy (škôlky) je podmienený prinesením podpísaného čestného vyhlásenia od oboch zákonných zástupcov - Príloha č. 11c (link TU).

   

  Prihlášky na stredné školy

  Dňa 9. 4. 2021 v piatok od 12,00 do 16,00 je potrebné prísť do vestibulu školy podpísať prihlášky na stredné školy. Prihlášku musí podpísať žiak a jeden zákonný zástupca. Žiadame o dodržanie platných hygienických zásad a prinesenie vlastného pera.

   

   Microsoft 365

  Škola získala možnosť bezplatne poskytovať pre svojich žiakov prístup do Microsoft 365. Triedni učitelia v priebehu týždňa pre svoje triedy poskytnú žiakom osobné prístupové kódy platné počas školskej dochádzky. Microsoft 365 poskytuje všetkým užívateľom legálny prístup k programom balíka známeho ako Microsoft office. 365 je online platforma, kde môžete vytvárať bežné dokumenty (Word, Excel, Power point, či používať Teams...) a zároveň máte k dispozícii cloudové úložisko na ich ukladanie. K súborom sa žiaci dostanú kdekoľvek za podmienky prístupu na internet (do značnej miery sa tým odbúrava nutnosť prenosového média ako napr. USB kľúč...).  Súbor si však môžete stiahnuť aj do počítača, či na prenosné médium. Pokiaľ máte prístup na internet môžete svoje konto a dokumenty v ňom spravovať online kdekoľvek. Offline práca so súbormi na stolovom PC vyžaduje nainštalovaný balík Microsoft office. Mobilné zariadenia dávajú viac možností pre prácu offline. Bližšie informácie nájdete na stránkach Windows. Návod na prvé prihlásenie nájdete TU. Poprosíme vás o aktiváciu školského konta pre žiakov a inštaláciu aplikácie Teams do vášho PC.

   

  Nástup žiakov/deti do škôl 7. 4. 2021

  Vyučovanie bude prebiehať prezenčnou formou pre žiakov I. stupňa vo všetkých ročníkoch (II. stupeň pokračuje stále dištančnou formou). Pre prihlásených žiakov bude v prevádzke školský klub v štandardnom režime. Materská škola začína prevádzku rovnako 7. 4. 2021. 

  Nástup žiaka (dieťaťa) do školy (škôlky) je striktne podmienený podpísaním čestného vyhlásenia oboch zákonných zástupcov - Príloha č. 11c (link TU). Ďalej je nevyhnutné pri nástupe žiaka do školy (dieťaťa do materskej školy) predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti Vášho dieťaťa
  (link
  TU). Tlačivo pre deti v MŠ nájdete na stránke MŠ. Naviac je nutné aspoň jedným zákonným zástupcom podpísať čestné vyhlásenie (link TU), že spadáte do jednej z kategórií, ktorej sa týka poskytovanie vzdelávania prezenčnou formou aj v prípade čiernej farby okresu. Bez týchto náležitostí nie je možný nástup do školy, či školského zariadenia.

  V skratke: Každý žiak (dieťa), ktorý má oboch zákonných zástupcov so sebou do školy (MŠ) prinesie 4 tlačivá (2 krát 11c - testovanie zákonní zástupcovia, čestné prehlásenie o zamestnaní – stačí jeden zákonný zástupca a žiakovu bez infekčnosť). V prípade, že máte na prvom stupni, či v MŠ viac detí, poprosíme o vypísanie všetkých tlačív pre každé dieťa zvlášť.

   

  Žiaci I. stupňa prichádzajú do školy stále podľa platného časového harmonogramu, ktorý nájdete na stránke nižšie.

  Všetci na stravu chodiaci žiaci I. stupňa aj (MŠ) budú na stredu prihlásení na obed. V stredu do 8,00 je možné obed odhlásiť telefonicky u vedúcej školskej jedálne (pozor zmenené telefónne číslo nájdete v časti Kontakt). Najneskôr v stredu do 10.00 je teda nutné pre svoje deti prostredníctvom aplikácie strava.cz nahlásiť obedy na ďalšie dni.  Zamestnanci si obedy nahlasujú sami.

  Prosíme rodičov o toleranciu k ostatným. Nedávajte deti do školy či škôlky, ak majú hoci aj minimálne príznaky nejakého ochorenia.

  Prevádzka školy v súvislosti s pandemickou situáciou - 1. stupeň

  Od stredy 7. 4. 2021 žiaci prvého stupňa prichádzajú do školy podľa nasledovného harmonogramu:

  4A o 7,40 hod., 4B o 7,45 hod., 1A o 7,50 hod., 1B o 7,55 hod., - do hlavnej budovy
  2A o 7,40 hod., 2B o 7,45 hod., 3A o 7,50 hod.,  3B o 7,55 hod., - do vedľajšej budovy

  UPOZORNENIE

  Vážení rodičia, prosíme Vás o dôsledné odhlasovanie detí zo stravy v prípade neprítomnosti v škole alebo v škôlke.  V prípade, že dieťa v škole nie je, nemá nárok na dotáciu a obed si platíte v plnej výške!

   

  Zmena telefónnych čísel materskej školy a školskej jedálne

  V materskej škole a školskej jedálni boli zrušené pevné telefónne linky. Namiesto nich boli zriadené mobilné čísla (Telekom), ktoré nájdete v časti Kontakt

   

  Zápis prvákov

  Informácie k zápisu žiakov nájdete TU.

   

  Informácie ku kloktacím testom

  https://www.minedu.sk/kloktacie-testy-na-skolach/

   

  Pomôžte nám 2 % z daní

  Vážení rodičia a priatelia školy!

  Tak ako po iné roky zasa je tu možnosť rozhodnúť sa, komu venujete 2% svojich odvedených daní. My sa na Vás obraciame s prosbou, aby to bolo Rodičovské združenie MŠ (na stránke MŠ), či nezisková organizácia ZŠ (na stránke ZŠ), ktoré pomáhajú škole zlepšovať výchovno-vzdelávací proces a prostredie, v ktorom sa učia Vaše deti. Týmto Vám zároveň veľmi pekne ďakujeme za minuloročné príspevky. Každá pomoc z Vašej strany je vždy vítaná. Získané finančné prostriedky využívame výhradne pre deti a žiakov našej školy. Prosíme Vás aj o propagovanie tejto formy pomoci škole medzi svojimi známymi, ale i vo firmách, s ktorými máte kontakt. Postup poukazovania 2% (3%) zo zaplatenej dane za rok 2020 je uvedený na našej stránke v záložke 2% z dane. Po vyplnení Vyhlásenia, ku ktorému pripojíte Potvrdenie o zaplatení dane, môžete vyplnené tlačivá vhodiť do poštovej schránky školy alebo doručiť na daňový úrad. ĎAKUJEME!

   

  Pokračovanie dištančného vzdelávania  od 22. 3. 2021

  Na základe novej vyhlášky č. 121 Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (link TU) pokračuje od 22. 3. 2021 celá škola v dištančnom vzdelávaní v celkovo nezmenenom režime.

   

  Pokračovanie dištančného vzdelávania  od 15. 3. 2021

  Na základe stále platnej vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (link TU) pokračuje od 15. 3. 2021 celá škola v dištančnom vzdelávaní v celkovo nezmenenom režime.

   

  Dištančné vzdelávanie od 8. 3. 2021

  Na základe vyhlášky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne (link TU) pokračuje od 8. 3. 2021 celá škola v dištančnom vzdelávaní. Materská škola bude na základe rovnakej vyhlášky zatvorená a nebude variť ani školská jedáleň a bežať školský klub.
  Z obeda sú odhlásení všetci stravníci.

  O ďalších zmenách Vás budeme informovať.

   

  Základné pokyny v súvislosti s COVID - 19:

  - Zákonný zástupca zodpovedá za zdravotný stav žiaka a je povinný škole hlásiť všetky príznaky súvisiace s podozrením na ochorenie COVID - 19. Zároveň zabezpečuje pre žiaka dostatok ochranných rúšok (dve na deň), papierové hygienické vreckovky a podľa vlastného uváženia prípadnú osobnú dezinfekciu.

  - Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (na stiahnutie TU).

  - Základná škola neprijme žiaka s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID - 19: zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačka, náhla strata chutia a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest - začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesti uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ. V prípade, že u žiaka je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID - 19, zákonný zástupca bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného pedagogického zamestnanca a riaditeľa školy.

  - Celú informáciu o organizácií školy počas šk. roka 2020/2021 v súvislosti s mimoriadnou situáciou nájdete TU.

   

  Elektronické odhlasovanie (prihlasovanie) obedov
  Od 8. 1. 2020 je na našej škole spustené online odhlasovanie (prihlasovanie) obedov. Každý stravník má na stránke www.strava.cz vytvorené konto, pomocou ktorého si bude môcť spravovať svoje obedy. Obedy bude možné spravovať v rozmedzí jedného mesiaca, pričom jedálny lístok bude zverejňovaný s týždennou frekvenciou. Pri prihlásení do aplikácie je potrebné zadať číslo jedálne: 90034, používateľa v tvare: priezvisko.meno a heslo pre prvotný vstup. Toto heslo je nutné pri prvom prihlásení zmeniť v časti Nastavenie účtu. Pre správu aplikácie v mobilnom telefóne so systémon android je potrebné cez ObchodPlay stiahnuť aplikáciu Strava.cz. Apple má samozrejme svoj ekvivalent. Informáciu o prihlasovaní dostanú žiaci v škole aj individuálne. Evidencia odobratých obedov žiakov základnej školy prebieha elektronicky pomocou čipov. Manuál na prihlasovanie a odhlasovanie obedov nájdete TU.

  Odhlasovanie obedov je možné deň vopred do 10.00 hod.

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.