Školský špeciálny pedagóg

  PaedDr. Juraj Šedivý
  Tel.: 032/659 34 11
  e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

   

  NÁPLŇ PRÁCE :
  Náplňou činnosti špeciálneho pedagóga je zabezpečovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (t.j. žiak so zdravotným znevýhodnením, žiak so sociálne znevýhodneného prostredia, žiak s nadaním) vhodnú, postihnutie či poruchu zohľadňujúcu školskú edukáciu s prihliadnutím na ich objektívne možnosti a záujmy.
  Okrem poskytovania špeciálno-pedagogického servisu rodičom (zákonným zástupcom) a pedagogickým zamestnancom školy venuje pozornosť žiakom v oblasti ich osobnostného a edukačného rozvoja – monitoruje slabšie prospievajúcich žiakov, hľadá možnosti ako dosiahnuť ich efektívnejšiu školskú úspešnosť, uskutočňuje depistáš s následnou intervenciou a pomocou pri prípadnom manifestovaní symptómov vývinových porúch učenia, ktoré spomínanú školskú úspešnosť u týchto detí negatívne ovplyvňujú.

  So súhlasom rodičov (zákonných zástupcov) zabezpečuje školský špeciálny pedagóg nasledovné aktivity :

  - spoluvytvára individuálne výchovno-vzdelávacie programy a učebné témy zohľadňujúce špecifické danosti, schopnosti a možnosti žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  - spolupodieľa sa na realizácii vyučovania flexibilným prístupom a individuálnymi vyučovacími metódami adekvátnymi žiakovým špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám
  - hodiny individuálnej spolupráce so žiakom využíva na špeciálno-pedagogickú a terapeutickú pomoc, kompenzáciu, reedukáciu, prípadne viacnásobné precvičovanie, osvojovanie nových vedomostí, spôsobilostí a zručností myslenia žiakov
  - pravidelne monitoruje a venuje svoju pozornosť prípadným edukačným problémom žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami
  - zabezpečuje informovanosť rodičov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami o možnostiach ich vzdelávania v bežnej triede základnej školy, konzultuje s nimi ich učebné výsledky a školskú úspešnosť
  - aktívne spolupracuje s odbornými a zákonom stanovenými inštitúciami ako sú Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Trenčín, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pri ŠZŠI Trenčín, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Dubnica a ďalšie odborné zariadenia.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #