Školská knižnica

   KNIHOMOL kruh

   

  Školská knižnica Rudolfa Hečku bola zriadená 1.9.2018 ako organizačný útvar ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252. Je zapísaná v adresári školských knižníc SR na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.        Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy a materskej školy.  Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania, podporuje rozvoj informačnej a čitateľskej gramotnosti a tvorivý osobný rozvoj žiakov. Realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľských a kultúrnych potrieb používateľov. Spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie.                                                                     

  Knižničný fond - je zameraný na obsah vzdelávacieho štandardu Slovenského jazyka a literatúry jednotlivých ročníkov, vyučovacie predmety, záujmy a potreby žiakov. V knižničnom fonde je zastúpená krásna literatúra, odborná literatúra a encyklopédie.

  Projekty:

  Zlepšenie vybavenosti odborných učební a školskej knižnice –  z projektu sme získali nábytok, technické vybavenie, knižnično-informačný systém, knihy, DVD, CD

  Rozvojový projekt Čítame radi -  získali sme 800 € na nákup krásnej literatúry podľa vlastného výberu

   

  Knižnica poskytuje používateľom prezenčné a absenčné výpožičky každý deň v dopoludňajších hodinách podľa potreby a záujmu používateľov, popoludní v čase 13:00 - 14:00.

   

   

   

  Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy je medzinárodný projekt, ktorý každoročne vyhlasuje Slovenská pedagogická knižnica Národného inštitútu vzdelávania a mládeže a Knižnice Jiřího Mahena v Brne. Cieľom projektu je prebúdzať v deťoch záujem o knihy, radosť z čítania a nadväzovať nové priateľstvá. Tento rok bola našou partnerskou školou Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem. Kamarátom z Čiech sme poslali 130 krásnych farebných záložiek vyrobených na tému : Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie. Deti teda písali vlastné príbehy – rozprávky a kreslili k nim ilustrácie. Zo záložiek tak vznikla triedna kniha, puzzle či omaľovanky..... Dúfame, že potešili nových majiteľov....lebo nám robí radosť robiť radosť druhým......

   

  Kamaráti z rozprávky

  Stalo sa už tradíciou, že štvrtáci vítajú prváčikov v školskej knižnici. A nebolo tomu inak ani teraz. Krátkym rozprávkovým pásmom zaviedli deti do čarovného sveta knižných príbehov, poučili o vhodnom správaní, predstavili zaujímavé knihy, zoznámili s hlavnými hrdinami dobrodružných ciest... Prváci so zatajeným dychom počúvali a tešili sa z nových kamarátov i z darčekov. Štvrtákom a pani učiteľke Panákovej poďakovali veľkým potleskom.

   

  Čítame si - čitateľský maratón

  Poslednou aktivitou v školskom roku 2021/ 2022 bol čitateľský maratón – Čítame si. Toto milé podujatie vyhlásila Linka detskej istoty už po 13. krát a jeho cieľom bolo zapojenie čo najväčšieho počtu detí do čítania a motivovať ich k pravidelným návštevám knižnice a k čítaniu detských kníh či encyklopédií v materinskom aj cudzom jazyku. V našej školskej knižnici hlasné čítanie odštartovala vedúca školskej jedálne pani Lukšová a hneď po nej pokračovali žiaci prvého ročníka. Počas dopoludnia sa takto vystriedalo 148 detí ( žiaci 1. – 5. ročníka ). Čitateľský maratón ukončili svojim čítaním tety z Klubu dôchodcov v Dolnej Súči. Všetkých účastníkov sme obdarovali záložkou do knihy a drobnou sladkosťou.   

   
   

  100. výročie

  100. výročie úmrtia P.O.Hviezdoslava – významnú osobnosť medzi slovenskými spisovateľmi si žiaci 2.stupňa na hodinách slovenského jazyka a literatúry pripomenuli plnením úloh, hľadaním indícií, získavaním nových informácií a spoznávaním jeho diel zaujímavým a vtipným spôsobom.

   

  Maskot školskej knižnice

  Deti našej školy sú šikovné, hravé, súťaživé a tiež veľmi tvorivé s poriadnou dávkou fantázie, čo sa ukázalo aj na súťaži v kreslení maskota školskej knižnice. Nápadov bolo naozaj veľa. Objavili sa medzi nimi : sovy, draky, knihy, škriatkovia, včielky a mnohé iné existujúce aj neexistujúce postavičky.... Za všetky krásne návrhy ďakujeme, no vyhrať mohol len jeden. Najzaujímavejším nápadom bol návrh Terezky Báneckej - KNIHOMOĽ. Terezke ďakujeme za naozaj originálny nápad a pani Slivovej za ochotu, spoluprácu a šikovné prevedenie Knihomoľa do podoby bábky.

  Foto1  Foto2  Foto3

   

   

  „Babka, dedko poď si so mnou čítať.“

  Mesiac október je nielen mesiacom slovenských knižníc, ale predovšetkým mesiacom úcty k starším. My sme tieto dva sviatky spojili do zážitkového čítania. Protiepidemiologické opatrenia nám nedovolili privítať starkých v našej školskej knižnici....preto si deti knihy požičali domov a v pohodlí - pri čaji, kávičke či kakauku si ich prečítali spolu s babičkou a dedkom. Za krásny obrázok a pár pekných viet o knihe dostali deti i starkí drobný darček       na pamiatku.

  Pri tejto príležitosti sme v zborovni urobili zbierku kníh pre klientov  ZpS v Dolnej Súči. Veríme, že im knihy urobili radosť a že im spríjemnia chvíle.

   

  Záložka do knihy spája školy

  Každý rok sa s deťmi zapájame do medzinárodného projektu – Záložka do knihy spája školy – tento rok na tému – Očarujúci svet knižných príbehov, rozprávok a básní. Našou partnerskou školou bola Základní škola na Tyršovej ulici v Rumburku. Po prečítaní knihy na danú tému sme vyrobili záložky a spolu s drobnými darčekmi poslali našej pridelenej partnerskej škole. Potom sme už netrpezlivo čakali na záložky od nich, z ktorých sme si spravili výstavu a rozdali  sme si ich.

   

  Knihobúdky

  Na troch chodbách našej školy sú umiestnené knihobúdky, kde knihy čakajú na nového majiteľa – čitateľa. Deti majú možnosť navštíviť knihobúdky počas prestávok, knihy si prezrieť, požičať domov, prečítať, vrátiť, vymeniť alebo si nechať či priniesť nepotrebnú z vlastnej domácej knižnice.

   

  „Kamaráti z rozprávky.“

  Do prváckych tried zavítala vzácna návšteva – princ Maxík a princezná Magdalena pozvali deti do školskej knižnice. Nečakané pozvanie všetkých potešilo. V knižnici už na nich čakali ďalšie rozprávkové bytosti. Oboznámili prváčikov s knižničným poriadkom, sedemhlavý drak im porozprával o svojich obľúbených knihách a čarodejnica zasa preverila vedomosti detí v oblasti rozprávok. Krátke, ale za to pútavé predstavenie sledovali prváci so zatajeným dychom. Privítanie v školskej knižnici sa im veľmi páčilo a kamarátom zo 4.B sa poďakovali veľkým potleskom. S radosťou na tvári a milým darčekom v podobe rozprávkovej omaľovanky a cukríkového šarkana sa s nimi rozlúčili. Princ s princeznou odprevadili deti späť do triedy.  Pani učiteľke Hudcovskej ďakujeme za krásne strávený čas v školskej knižnici.

   
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #