Školská knižnica

   

   

  Školská knižnica Rudolfa Hečku bola zriadená 1.9.2018 ako organizačný útvar ZŠ s MŠ Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252. Je zapísaná v adresári školských knižníc SR na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice.        Knižnica je odborným, študijným, informačným, internetovým a čitateľským centrom pre žiakov, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov školy a materskej školy.  Slúži na informačné a dokumentačné zabezpečenie výchovy a vzdelávania, podporuje rozvoj informačnej a čitateľskej gramotnosti a tvorivý osobný rozvoj žiakov. Realizuje aktivity zamerané na podporu a rozvoj čitateľských a kultúrnych potrieb používateľov. Spolupracuje pri individuálnej príprave žiakov na vyučovanie.                                                                     

  Knižničný fond - je zameraný na obsah vzdelávacieho štandardu Slovenského jazyka a literatúry jednotlivých ročníkov, vyučovacie predmety, záujmy a potreby žiakov. V knižničnom fonde je zastúpená krásna literatúra, odborná literatúra a encyklopédie.

  Projekty:

  Zlepšenie vybavenosti odborných učební a školskej knižnice –  z projektu sme získali nábytok, technické vybavenie, knižnično-informačný systém, knihy, DVD, CD

  Rozvojový projekt Čítame radi -  získali sme 800 € na nákup krásnej literatúry podľa vlastného výberu

   

  Knižnica poskytuje používateľom prezenčné a absenčné výpožičky v čase:

  utorok  a  štvrtok   13:00 – 14:00 h 

  (Každý deň v dopoludňajších hodinách podľa potreby a záujmu používateľov.)
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #