Zamestnanci školy

  Vedenie školy

  • RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD. – riaditeľ školy
  • Ing. Jana Hrušková – zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

  Pedagogickí zamestnanci

  • 1.A Mgr. Eva Gabrielová
  • 1.B Mgr. Beáta Cverenkárová
  • 2.A Mgr. Dana Jarošová
  • 2.B Mgr. Monika Bíliková
  • 3.A Mgr. Ingrid Sedláčková
  • 3.B Mgr. Andrea Panáková
  • 4.A Mgr. Dominika Faryová
  • 4.B Mgr. Zuzana Hudcovská
  • 5.A Mgr. Zuzana Záferová
  • 5.B Mgr. Simona Richtáriková
  • 6.A Mgr. Magda Tušimová
  • 6.B PaedDr. Vladimíra Kotešová
  • 7.A Ing. Erika Gašparíková
  • 7.B PaedDr. Danica Neumannová
  • 8.A Mgr. Katarína Gašpáreková
  • 9.A Mgr. Janka Lukšová
  • 9.B Ing. Magdalena Krasňanová

  Bez triednictva

  • Mgr. Anna Birasová
  • Mgr. Jozef Plutinský
  • Ing. Petr Tušim
  • Mgr. Vladimír Ondrovič
  • Bc. Mária Bršlicová - asistent učiteľa
  • Bc. Terézia Škodová - asistent učiteľa
  • Mgr. Katarína Vaňová - asistent učiteľa

  • Mgr. Nina Kovačiková - sociálny pedagóg
  • PaedDr. Juraj Šedivý - špeciálny pedagóg

  Nepedagogickí zamestnanci školy

  • Gabriela Bahnová – ekonómka školy
  • Mária Pokorná – mzdová účtovníčka
  • Ján Žák – školník
  • Júlia Kučminová – upratovačka
  • Janka Holíčková – upratovačka
  • Mária Bizoňová – upratovačka

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #