Zamestnanci školy

  Vedenie školy

  • RNDr. Mgr. Klement Hrkota, PhD. – riaditeľ školy
  • Ing. Jana Hrušková – zástupkyňa riaditeľa pre ZŠ

  Pedagogickí zamestnanci

  • 1.A Mgr. Ingrid Sedláčková
  • 1.B Mgr. Andrea Panáková
  • 2.A Mgr. Gabriela Bulejková
  • 2.B Mgr. Ľubica Falťanová
  • 3.A Mgr. Eva Gabrielová
  • 3.B Mgr. Beáta Cverenkárová
  • 4.A Mgr. Dana Jarošová
  • 4.B Mgr. Monika Bíliková
  • 5.A Mgr. Katarína Gašpáreková
  • 5.B Mgr. Stanislava Sedláčková
  • 6.A Ing. Magdalena Krasňanová
  • 6.B Mgr. Stanislava Novomestská
  • 7.A Mgr. Janka Lukšová
  • 7.B Mgr. Simona Richtáriková
  • 8.A Mgr. Magda Tušimová
  • 8.B PaedDr. Vladimíra Kotešová
  • 9.A Ing. Erika Gašparíková
  • 9.B PaedDr. Danica Neumannová

  Bez triednictva

  • Mgr. Martin Medvec
  • Ing. Petr Tušim
  • Mgr. Zuzana Záferová
  • Bc. Mária Bršlicová - asistent učiteľa
  • Mgr. Katarína Cyprianová - asistent učiteľa
  • Mgr. Katarína Vaňová - asistent učiteľa

  • Mgr. Anna Vojtechová - sociálny pedagóg
  • PaedDr. Juraj Šedivý - špeciálny pedagóg

  Nepedagogickí zamestnanci školy

  • Gabriela Bahnová – ekonómka školy
  • Mária Pokorná – mzdová účtovníčka
  • Ján Žák – školník
  • Júlia Kučminová – upratovačka
  • Janka Holíčková – upratovačka
  • Mária Bizoňová – upratovačka

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #