Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

  1. Basketbal 1. - 4. roč. - utorok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Neumannová
  2. Basketbal 5. - 9. roč. - utorok 15.00 - 16.30 - PaedDr. Neumannová
  3. Florbal ch. 1. - 4. roč. - piatok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Šedivý
  4. Florbal ch. 5. - 9. roč. - piatok 15.00 - 16.00 - PaedDr. Šedivý
  5. Florbal d. 5. - 9. roč. - pondelok 14.45 - 15.45 - PaedDr. Šedivý
  6. Volejbal 5. - 9. roč. - štvrtok 14.00 - 15.00 - Ing. Tušim
  7. Rozhlasový krúžok 4. - 9. roč. - podľa potreby - Mgr. Lukšová
  8. Cvičenia zo SJL 9. roč. - streda 7.00 - 8.00 - Mgr. Tušimová
  9. Cvičenia z MAT 9. roč. - štvrtok 7.00 - 7.45 – Mgr. Gašpáreková
  10. Počítačový krúžok 2. - 4. roč. - štvrtok 12.40 - 13.40 - Mgr. Panáková
  11. Bedminton 3. – 6. roč. – pondelok 13.45.- 14.45 Mgr. Panáková
  12. Hravá nemčina 2. roč. - utorok 13.00 - 14.00 – Mgr. Cverenkárová
  13. Spoločenské hry 3. roč. - streda 12.50 - 13.50 - Mgr. Bíliková
  14. Parkur 1. - 9. roč. - štvrtok 15.00 - 17.00 - Mgr. Ondrovič
  15. Krúžok varenia 4. roč. - utorok 13.00 - 15.00 - Mgr. Sedláčková
  16. Turistický krúžok 5. B - piatok (víkend) - Mgr. Novomestská
  17. Výtvarnýkrúžok 1. - 3.  roč. - streda 12.45 - 13.30 - Mgr. Falťanová

   

   

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #