Záujmové krúžky v školskom roku 2021/2022

  Krúžková činnosť začne najskôr v mesiaci október. Začatie je podmienené usmernením MŠVVaŠ SR. 

  1. Futbal 1. - 4. roč.- utorok 14.30 - 16.30 - RNDr. Hrkota
  2. Basketbal 1. - 4. roč.- streda 14.00 - 15.00 - PaedDr. Neumannová
  3. Basketbal 5. - 9. roč.- streda 15.00 - 16.30 - PaedDr. Neumannová
  4. Florbal 1. - 4. roč. - piatok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Šedivý
  5. Florbal 5. - 9. roč. - pondelok 15.00 - 16.00 - PaedDr. Šedivý
  6. Rozhlasový krúžok 4. - 9. roč.- podľa potreby - Mgr. Lukšová
  7. Cvičenia zo slovenského jazyka 9. roč.- utorok, streda 7.15 - 8.00 - Mgr. Lukšová
  8. Cvičenia z matematiky 9. roč. - štvrtok 7.00 - 8.00 - RNDr. Hrkota
  9. Počítačové hry 2. - 4. roč.- štvrtok 12.45 - 13.45 - Mgr. Panáková
  10. Dramatický krúžok - pondelok 13.00 - 14.30 - Mgr. Hudcovská
  11. Volejbalový krúžok  5. - 9. roč - štvrtok 14.00 - 15.00 - Ing. Tušim
  12. Hravé čítanie 1. roč. - utorokk 13.00 - 14.00 - Mgr. Gabrielová
  13. Gymnastika 1. - 9. roč.- štvrtok 15.00 - 17.00 - Mgr. Ondrovič
  14. Bedminton - pondelok 13.45 - 14.45 - Mgr. Panáková
  15. Šikovné ruky 3. - 9. roč. - streda 14.00 - 15.30 - Mgr. Záferová
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #