Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020

  1. Futbal 1. - 4. roč. - streda 14.00 - 15.30
  2. Stolný tenis 3. - 9. roč. - pondelok 14.00 - 15.00
  3. Basketbal 1. - 4. roč. - utorok 14.00 - 15.00
  4. Basketbal 5. - 9. roč. - utorok 15.00 - 16.30
  5. Florbal 1. - 4. roč. - piatok 14.00 - 15.00
  6. Florbal 5. - 9. roč. - piatok 14.00 - 15.00
  7. Rozhlasový krúžok 4. - 9. roč. - podľa potreby
  8. Cvičenia zo slovenského jazyka 9. roč. - streda 7.00 - 8.00
  9. Cvičenia z matematiky 9. roč. - štvrtok 7.00 - 8.00
  10. Počítačový krúžok 1. - 4. roč. - streda 12.45 - 13.45
  11. Biblický krúžok 5. - 9. roč. - podľa potreby
  12. Turistický krúžok 5. - 9. roč. - podľa počasia
  13. Šikovné ruky 1. - 2. roč. - pondelok 13.00 - 14.00
  14. Šikovné ruky 3. - 4. roč. - štvrtok 14.00 - 15.30
  15. Environmentálny krúžok - pondelok 13.45 - 15.30
  16. Gymnastika  - štvrtok 14.00 - 16.00
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032/6593411
  Materská škola: 032/6593221
  Školská jedáleň:: 032/6593157

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.