Záujmové krúžky v školskom roku 2020/2021

  Krúžková činnosť začne najskôr v mesiaci október. Začatie je podmienené usmernením MŠVVaŠ SR, ktoré bude vydané k 1. 10. 2020.

  1. Futbal 1. - 4. roč.- streda 14.00 - 15.30 - RNDr. Hrkota
  2. Environmentálny 1. - 4. roč.- pondelok 13.00 - 14.00 - Mgr. Bulejková
  3. Basketbal 1. - 4. roč.- utorok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Neumannová
  4. Basketbal 5. - 9. roč.- utorok 15.00 - 16.30 - PaedDr. Neumannová
  5. Florbal 1. - 4. roč. - piatok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Šedivý
  6. Florbal 5. - 9. roč. - piatok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Šedivý
  7. Rozhlasový krúžok 4. - 9. roč.- podľa potreby - Mgr. Lukšová
  8. Cvičenia zo slovenského jazyka 9. roč.- utorok 7.00 - 8.00 + streda 7.00 - 8.00 - Mgr. Novomestská
  9. Cvičenia z matematiky 9. roč. - streda 7.00 - 8.00 + štvrtok 7.00 - 8.00 - PaedDr. Kotešová
  10. Počítačový krúžok 3. - 4. roč.- štvrtok 12.45 - 13.45 - Mgr. Panáková
  11. Turistický krúžok 5. B - podľa počasia (piatok, sobota) - Mgr. Novomestská
  12. Volejbalový krúžok  5. - 9. roč - pondelok 13.00 - 14.00 - Ing. Tušim
  13. Spoločenské hry 1. roč. - pondelok 12.50 - 13.50 - Mgr. Patková
  14. Gymnastika 1. - 9. roč.- štvrtok 14.00 - 16.00 - Mgr. Ondrovič
  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.