Záujmové krúžky v školskom roku 2023/2024

  1. Basketbal 1. - 9. roč. - utorok 14.00 - 15.30 - PaedDr. Neumannová
  2. Florbal 1. - 4. roč. - piatok 14.00 - 15.00 - PaedDr. Šedivý
  3. Florbal 5. -  9. roč. ch. - streda 14.30 - 15.30 - PaedDr. Šedivý
  4. Volejbal 5. - 9. roč. - štvrtok 15.00 - 16.00 - Ing. Tušim
  5. Rozhlasový krúžok 4. - 9. roč. - podľa potreby - Mgr. Lukšová
  6. Cvičenia zo SJL 9. roč. - pondelok 7.00 - 7.45 - Mgr. Lukšová
                                           utorok 7.00 - 7.45 - Mgr. Lukšová
  7. Cvičenia z MAT 9. roč. - utorok 7.00 - 7.45 – PaedDr. Kotešováštrv
   Cvičenia z MAT 9. roč. - štvrtok 7.00 - 7.45 – RNDr. Hrkota
  8. Počítačový krúžok 2. - 4. roč. - štvrtok 12.40 - 13.40 - Mgr. Panáková
  9. Bedminton 3. – 6. roč. – pondelok 13.45.- 14.45 Mgr. Panáková
  10. Turistický krúžok 5. B - piatok (víkend) - Mgr. Novomestská

   

   

   

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #