Informácia pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu

  na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy a základnú školu

   

  V zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov je možné dotáciu na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa poskytnúť na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník materskej školy a na dieťa, ktoré navštevuje základnú školu , ak rodič dieťaťa alebo fyzická osoba, ktorej je dieťa zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

  Dotácia na stravu sa poskytuje v sume:

  • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ odobralo obed,
  • 2,10 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na prvom stupni a odobralo obed,
  • 2,30 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a v SŠ a odobralo obed.

  V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

  • za vzdelávanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej účasti na vzdelávaní v ZŠ a v poslednom ročníku MŠ, pričom dotáciu na stravu v prípade individuálneho vzdelávania je možné poskytnúť len v prípade, ak obed pre dieťa bude odobratý v školskej jedálni,
  • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára – špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ a pod.) alebo lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, si vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie školského stravovania nevie zabezpečiť takéto diétne jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v školskej jedálni požiadate a dieťa bude zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že školská jedáleň nevie zabezpečiť diétnu stravu. Dotácia na stravu sa v takomto prípade vyplatí rodičovi a dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do školy.
  • Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ, zariadenie predprimárneho vzdelávania, ZŠ,  a máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na dieťa,  je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu.

  • V zápisnom lístku je preto potrebné zaškrtnúť ÁNO. V prípade, ak na zápisnom lístku nebude o dotáciu požiadané a zápisné lístky nebudú doručené  zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na dieťa nebude možné poskytovať dotáciu na stravuaž kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať.

   

   

   

  V prvý a posledný školský deň sa pre deti ZŠ nevarí!

  Zápisné lístky na školský rok 2024/2025 nájdete tu na stránke jedálne nižšie. 

  Potrebné vypísať a zaslať na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 21.06.2024

  V prípade, že sa Vaše dieťa nebude od septembra 2024 stravovať je potrebné túto informáciu oznámiť a vrátiť čip. Ďakujeme

   

   

  Dodatočné oznamy k stravovaniu ( pre rodičov)

  Dôležité je odhlasovať žiakov z obedov počas ich neprítomnosti v škole / škôlke. V prípade neodhlásenia žiaka zo stravy je rodič povinný uhradiť celý poplatok za stravu za všetky dni kedy sa žiak nezúčastnil vyučovania a pritom nebol z obeda odhlásený.

  Dotácia sa poskytuje len za deň, kedy sa žiak zúčastnil vyučovania. Ak žiak príde do školy aspoň na jednu vyučovaciu hodinu, vzniká mu nárok na dotáciu. Podmienkou je odobratie obeda.

  Ak napríklad žiak počas vyučovania odíde k lekárovi alebo dobrovoľne nejde na obed, pritom nie je na daný deň odhlásený, rodič je povinný zaplatiť stravu, ktorú žiak neodobral..  

   Kontakt  0911 240 873 v pracovné dni od 6.00 - 14.00 ( nie sms! )

  • Obedy sa prihlasujú a odhlasujú individuálne elektronicky.

  • Ďalšie dni je potrebné dieťa odhlásiť a potom znovu prihlásiť na stravu najneskôr 1 deň vopred.

  • Dieťa v materskej škole s celodenným pobytom odoberá desiatu, obed a olovrant. Je možnosť odhlásenia si  jedného doplnkového jedla. To znamená, že dieťa odoberie buď desiatu a obed alebo obed a olovrant. Nie je možné odobrať len jedno z toho. Dieťa s poldenným pobytom odoberá desiatu aj obed. Nie je možné odhlásiť si jedno doplnkové jedlo.

  • V prípade neodhlásenia dieťaťa zo stravy, je rodič povinný stravu uhradiť v plnej výške.

  •   V prípade, že rodič nestihne dieťa zo stravy odhlásiť do 7.00 , môže si prísť obed vyzdvihnúť v čase od 10.30 - 11.00 cez okienko zboku školskej jedálne, IBA V PRVÝ DEŇ CHOROBY.

  •  Rodič ani cudzia osoba nevstupuje do jedálne!

  • Za neodhlásenú stravu včas sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

   

   

  jedalen 0Soňa Lukšová – vedúca kuchyne               

  Magdaléna Poláčková – hlavná kuchárka

  Katarína Borotová – kuchárka

  Eva Plevová – kuchárka

  Marcela Štefková - kuchárka

  Erika Haneková – pomocná kuchárka

  Anna Kolínková – pomocná kuchárka

  Marcela Sirotná - pomocná kuchárka

   

   _______________________________________________________________________________________________________________________________

   

   

   

  Školská jedáleň

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #