Vážení spoluobčania,


  materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu

  Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251

  Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.

  Predseda OZ: Ing. Stanislava Šišáková
  Zástupkyňa MŠ: Alena Majerská


  Tlačívá na stiahnutie TU a TU.


  Postup krokov na poukázanie 2 % dane  pre daňovníkov, ktorí si daňové priznanie podávajú sami :

  1. vyplňte si daňové priznanie na základe Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch § 39 ods. 5 zákona, ktoré Vám vystaví zamestnávateľ,
  2. vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby,
  3. ak máte potvrdenie, že ste dobrovoľnícky odpracovali (kdekoľvek) aspoň 40 hodín, môžete poukázať až 3%,
  4. v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť :


  ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI:

  Obchodné meno alebo názov: Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251 

  Sídlo: Dolná Súča 251                              

  Právna forma: Občianske združenie

  Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42019931


  1. riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad podľa Vášho bydliska. 


  Postup krokov na poukázanie 2 %  daňovníkom, ktorým robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ :

  1. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane,
  2. z tohto Potvrdenia zistíte dátum zaplatenia dane a viete si vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane, 
  3. vypočítanú sumu vpíšte do tlačiva Vyhlásenia,
  4. na tomto tlačive sú údaje o prijímateľovi už predvyplnené,
  5. obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte na daňový úrad podľa Vášho bydliska, prípadne odovzdajte na ZŠ R. Hečku, ktorá zabezpečí ich doručenie na príslušný daňový úrad.

  Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v prospech Vami vybraného prijímateľa.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #