Aktuality


  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2021 elektronicky na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Vyplnené a potvrdené žiadosti môžu záujemci  vložiť aj do poštovej schránky MŠ.

  Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

  Riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 15. júna 2021.

  Nástup detí do materskej školy 

  Materská škola je v nezmenenej prevádzke.

  Zákonný zástupca po každom prerušení dochádzky dieťaťa v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni predkladá písomné Vyhlásenie o bezinfekčnosti, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (Príloha č.8 - link TU).

  Zároveň prosíme rodičov o zodpovednosť a vzájomnú toleranciu. Neprivádzajte do materskej školy dieťa, ak má hoc aj minimálne príznaky respiračného ochorenia.

   

  Stravovanie

  Prosíme rodičov, aby dôsledne dbali na prihlasovanie a odhlasovanie stravy svojho dieťaťa na stránke strava.cz, vždy keň vopred do 10,00 hod. 

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  Materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.

   


  Milí rodičia

  Z dôvodu pretrvávajúceho zatvorenia materskej školy sme sa znova rozhodli pre Vaše deti pripravovať vhodný materiál na rôrne aktivity - pozrite - Učíme sa na diaľku

   Vážení rodičia predškolákov

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne nám poskytlo súhrn informácií o uzákonených zmenách, týkajúcich sa plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) detí, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.8.2021, o posudzovaní školskej zrelosti pred nástupom do školy, o pokračovaní plnenia povinného predprimárnenho  vzdelávania (po starom odklad školskej dochádzky) a o výnimočnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa (o predčasnom nástup do školy). Zmeny nadobúdajú platnosť od 1.1.2021. Kontakt na CPPPaP.

  Ako môže rodina uľahčiť predškolákovi vstup do školy?
  Zoznam klinických logopédov v Trenčíne a okolí.


  Upozornenie

  Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

  Mimoriadna organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v MŠ pre školský rok 2020/2021

  Tento dokument rešpektuje opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR účinných od 1. septembra 2020.
  Obsah:

  • Organizácia prevádzky materskej školy
  • Organizácia dochádzky detí do materskej školy
  • Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
  • Organizácia počas pobytu vonku
  • Organizácia v jedálni
  • Organizácia v umyvárni
  • Organizácia v spálni
  • Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy
  • Pokyny pre zamestnancov
  • Príloha č. 4 - Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti
  • Potvrdenie o chorobe od lekára po ochorení dieťaťa.

  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.