Aktuality

   

  Oznam

  Riaditeľstvo školy oznamuje, že v dňoch 28. - 29. 10. 2021 (vo štvrtok a v piatok) bude prevádzka materskej školy prerušená.
  Riadna prevádzka začne v utorok 2. 11. 2021.

   

  Informácie pre rodičov detí triedy "C" v MŠ,  ktorí boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou.   

   RÚVZ TN - Na zabránenie vzniku a šíreniu ochorení COVID-19 vyvolaných novým koronavírusom musí každá osoba, ktorá bola  v kontakte s  pozitívnou osobou dodržiavať karanténne opatrenia.
  Podrobné informácie o pravidlách karantény sú TU.

  Žiadame rodičov, aby v prípade pozitivity dieťaťa na COVID - 19 bezodkladne kontaktovali triedne učiteľky, prípadne vedenie materskej školy.

   

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v EP Materskej školy, Dolná Súča 251 pre školský rok 2021/2022

  Dokument obsahuje:
  1. Organizáciu prevádzky materskej školy
  2. Povinnosti zákonných zástupcov a organizáciu dochádzky detí do materskej školy
  3. Organizáciu a obsah predprimárneho vzdelávania
  4. Organizáciu počas pobytu vonku
  5. Organizáciu v jedálni
  6. Organizáciu v umyvárni
  7. Organizácia v spálni
  8. Zabezpečenie čistoty a hygieny priestorov materskej školy
  9. Pokyny pre zamestnancov
  Znenie celého dokumetu nájdete tu.

  Prílohy dokumentu:
  Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa

  Príloha č. 2Oznámenie o výnimke z karantény

  Príloha č. 3 - Potvrdenie o chorobe od lekára

   

  Zmena v systéme dotácií na stravu

  Od 1.9. 2021 nastala zmena v systéme dotácií na stravu. Po novom má na dotáciu na stravu nárok dieťa vo veku 5 až 15 rokov, ktoré chodí na obedy do školskej jedálne a naviac je rodina poberateľom podpory v hmotnej núdzi alebo nedosahuje úroveň životného minima alebo ani jeden z rodičov nepoberá daňový bonus.
  Ostatní rodičia budú poberať zvýšený daňový bonus, v ktorom bude dotácia na stravu premietnutá.

   

  Začiatok prevádzky materskej školy v novom školskom roku 2021/2022

  Zriaďovateľ materskej školy upozorňuje rodičov na zmenu termínu začiatku nového školského roka. Riadna prevádzka sa začne až v pondelok 6. septembra 2021. Posunutie termínu začiatku prevádzky je spôsobené rekonštrukciou školskej jedálne. 

   

  Stravovanie

  Prosíme rodičov, aby dôsledne dbali na prihlasovanie a odhlasovanie stravy svojho dieťaťa na stránke strava.cz, vždy keň vopred do 10,00 hod. 

   

   


  Zápis detí do materskej školy

  Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2021/2022 môže zákonný zástupca podať v čase od 1. mája do 15. mája 2021 elektronicky na email adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

  Žiadosť musí  byť doručená s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré bude obsahovať aj údaj o povinnom očkovaní. Vyplnené a potvrdené žiadosti môžu záujemci  vložiť aj do poštovej schránky MŠ.

  Podmienky prijímania detí do materskej školy sú zverejnené na webovej stránke materskej školy.

   

  Venovanie 2% z daní z príjmu

  Materská škola si Vás dovoľuje osloviť s prosbou venovania 2% z daní pri ročnom zúčtovaní nášmu Občianskemu združeniu rodičov pri Materskej škole v Dolnej Súči č. 251. Za rozhodnutie finančne pomôcť práve našim deťom vopred ďakujeme.

   


  Milí rodičia

  Z dôvodu pretrvávajúceho zatvorenia materskej školy sme sa znova rozhodli pre Vaše deti pripravovať vhodný materiál na rôrne aktivity - pozrite - Učíme sa na diaľku

   Vážení rodičia predškolákov

  Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Trenčíne nám poskytlo súhrn informácií o uzákonených zmenách, týkajúcich sa plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (PPV) detí, ktoré dosiahnu päť rokov veku do 31.8.2021, o posudzovaní školskej zrelosti pred nástupom do školy, o pokračovaní plnenia povinného predprimárnenho  vzdelávania (po starom odklad školskej dochádzky) a o výnimočnom prijatí na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa (o predčasnom nástup do školy). Zmeny nadobúdajú platnosť od 1.1.2021. Kontakt na CPPPaP.

  Ako môže rodina uľahčiť predškolákovi vstup do školy?
  Zoznam klinických logopédov v Trenčíne a okolí.


  ZAVOLAJTE NÁM

  ZAVOLAJTE NÁM

  Základná škola: 032 / 6593411
  Materská škola: 0911 210 382
  Školská jedáleň:: 0911 240 873

  POŠLITE NÁM EMAIL

  POŠLITE NÁM EMAIL

  NAVŠTÍVTE NÁS

  NAVŠTÍVTE NÁS

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252

  Dolná Súča č. 252, 913 32

  Základná škola s materskou školou Rudolfa Hečku, Dolná Súča 252
  COPYRIGHT (C) 2019
  #

  Pre skvalitnenie služieb uplatňujeme súbory cookies. Prehliadaním tohto webu tak súhlasíte s tým, aby sme tieto súbory mohli používať.